Przystąpienie do kredytu

Jedna z form zabezpieczenia kredytów. Następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej między bankiem a przystępującym do długu lub między kredytobiorcą a przystępującym do długu. Przystępujący do długu odpowiada za dług łącznie z kredytobiorcą, który nie zostaje z długu zwolniony. Rozwiązanie dla tych, którzy mają za małą zdolność kredytową; po połączeniu dochodów kredytobiorcy i przystępującego do kredytu zdolność kredytowa wzrośnie.