Rata kredytowa

Miesięczna płatność, wymagana przez bank z tytułu spłaty kredytu. Składa się z części kapitału i z naliczonych odsetek. Raty kredytu mogą być równe lub malejące:

równe (annuitetowe) - miesięczne raty kapitałowo- odsetkowe są równe przez cały okres obowiązywania danej stopy procentowej; w początkowym okresie spłaty rata składa się więc z niewielkiej części kapitału i dużej - odsetek;

malejące - raty kapitałowo-odsetkowe, na które składają się równe raty kapitału (uzyskane w wyniku podzielenia kwoty kapitału przez liczbę rat) oraz odsetki naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia (a więc co miesiąc niższe).