Rekomendacja S

Obowiązujący od 1 lipca 2006 r. dokument zawierający zalecenia dla banków, zaostrzające przepisy dotyczące udzielania kredytów w walutach obcych. Oto jej najważniejsze postanowienia:

osoba, która będzie chciała zaciągnąć kredyt walutowy, musi zarabiać na tyle dużo, by móc pożyczyć o 20% więcej w złotówkach;

bank musi w pierwszej kolejności zaoferować kredyt w złotówkach. Kredyt walutowy klient może uzyskać dopiero po podpisaniu oświadczenia, że ma świadomość związanego z tym ryzyka. Jeśli kredyt ma zmienne oprocentowanie, klient musi podpisać oświadczenie, że zapoznał się z ryzykiem stóp procentowych, a pracownik banku ma obowiązek przedstawić symulacje, pokazujące jak na ratę kredytu wpływa zmiana kursu walut;

przynajmniej raz w roku bank zweryfikuje wartość nieruchomości.

Rekomendacja S nie reguluje natomiast kwestii związanych z oprocentowaniem kredytów walutowych (banki mają więc nadal pełną swobodę w ustalaniu oprocentowania), ani nie wprowadza ograniczeń dotyczących wkładu własnego - są jedynie zalecenia, by banki ustalały maksymalne poziomy wskaźnika LtV (relacja kredytu do wartości nieruchomości).