Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Brak możliwości spłaty zobowiązań jest najczęstszą przyczyną zlicytowania nieruchomości dłużnika. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Jakie są inne powody licytacji komorniczych nieruchomości?
Dłużnicy Licytacja komornicza nieruchomości jest jednym ze sposobów zaspokojenia należności wierzyciela, stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. Najczęściej przyczyną zlicytowania nieruchomości w trakcie postępowania egzekucyjnego jest fakt, iż właściciel mieszkania popadł w długi i nie uregulował swoich zobowiązań. W wielu przypadkach zadłużenie jest powodem niespłacenia w terminie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Zadłużenie może jednak powstać z wielu innych źródeł, jak np. bankructwo przedsiębiorcy, niezapłacony weksel czy odszkodowanie.

Współwłaściciele Jednak nie tylko nieruchomości dłużników trafiają na licytacje komornicze. Może się zdarzyć tak, że licytowana nieruchomość będzie należała do kilku współwłaścicieli. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest sprzedaż w trybie przepisów o egzekucji z nieruchomości i podział uzyskanej sumy pomiędzy dotychczasowych współwłaścicieli. Sytuacja taka należy raczej do rzadkości. Sprzedaż egzekucyjna przez sąd jest często ostatecznością i ma miejsce, gdy współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia co do sposobu podziału w inny sposób. Brak porozumienia może zachodzić przy okazji wyroków rozwodowych, gdy mieszkanie należało do obojga małżonków. Z uwagi na wzajemne pretensje i konflikty może zdarzyć się tak, że rozwodnicy nie będą w stanie ustalić, jak podzielić się mieszkanie. W takiej sytuacji sąd może orzec o sprzedaży mieszkania na licytacji i podziale sumy pomiędzy byłych małżonków.

Cały artykuł czytaj na Komunikaty.pl >>

Sprawdź oferty sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym na Domiporta.pl

Sprawdź oferty sprzedaży nowych mieszkań na Domiporta.pl

Sprawdź oferty sprzedaży domów na rynku wtórnym na Domiporta.pl

Więcej o: