Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na siedzibę dla spółki z o.o.

Często zdarza się, że małżonkowie są udziałowcami w spółce z o.o., która ma swoją siedzibę w nieruchomości stanowiącej ich prywatną współwłasność. Nie zawsze istnieje pisemna umowa najmu bądź użyczenia nieruchomości na potrzeby spółki. Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego powstaną w stosunku do spółki z o.o.

Chcesz wynająć mieszkanie? Weź kredyt gotówkowy

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości spółce z o.o. wywołuje skutki na gruncie podatku dochodowego tylko dla spółki z o.o. Jest natomiast neutralne podatkowo w zakresie podatku dochodowego oraz VAT u małżonków.

Brak skutków podatkowych w PIT dla małżonków

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości spółce z o.o., w tym również jedynie dla celów formalnego wskazania jej siedziby, jest w zakresie podatku dochodowego całkowicie neutralne dla obojga małżonków. Neutralność podatkowa wynika również z tego, że udostępnienie nieruchomości ma charakter nieodpłatny (użyczenie), w związku z czym nigdy z tego tytułu nie powstanie przychód.

Brak skutków podatkowych w VAT dla małżonków

Również w zakresie VAT użyczenie nieruchomości jest neutralne dla obojga małżonków. Nie można bowiem o nim powiedzieć, że stanowi nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika VAT. Nie jest to możliwe z tego względu, że nieruchomość nie stanowi składników majątku związanego z działalnością gospodarczą podatnika VAT.

Skutki podatkowe dla spółki z o.o.

Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego powstaną natomiast u spółki z o.o. Spółka otrzymuje bowiem nieodpłatne świadczenie, które stanowi dla niej przychód. Wartość tego świadczenia odpowiada rynkowej kwocie czynszu, jaki należałoby płacić w przypadku umowy najmu. Dla powstania tego przychodu bez prawnego znaczenia pozostaje fakt, że spółka nie prowadzi jeszcze faktycznie działalności oraz to, że posiadanie siedziby i adresu korespondencyjnego było konieczne z uwagi na wymogi formalne dla rejestracji tego podmiotu.

Podstawa prawna:

- art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz 397 ze zm) - updop;

- art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2, art. 15 ust. 1-2 ustawy z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),

#

Szukasz działki na sprzedaż? Sprawdź nasze oferty

Chcesz kupić dom? Odwiedź nasz serwis

Więcej o: