Dziekoński od budownictwa

Wiceministrem infrastruktury odpowiedzialnym za budownictwo został Olgierd Dziekoński, członek Zarządu Regionu Mazowieckiego PO

Ten 57-letni architekt, urbanista i menedżer w latach 90. był dwukrotnie wiceprezydentem Warszawy, a także wiceministrem rozwoju regionalnego i budownictwa w rządzie Jerzego Buzka. W ostatnich wyborach Dziekoński startował do Sejmu, ale nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.

Utworzenie Ministerstwa Infrastruktury było jedną z pierwszych decyzji rządu, podjętą tuż po zaprzysiężeniu. Zastąpiło ono dotychczasowe resorty - budownictwa, gospodarki morskiej i transportu. Nowy resort, na czele którego stanął Cezary Grabarczyk (PO), odpowiada za transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny śródlądowy, a także budownictwo, gospodarkę morską, pocztę i telekomunikację.