PIT 2020 dla właścicieli domów - jak się rozliczyć, by otrzymać nawet 106 tysięcy złotych

Ekologiczne rozwiązania dla domu są również ekonomiczne. Pewnym ułatwieniem jest nowa ulga termomodernizacyjna. Otrzymać można nawet 106 tysięcy złotych, ale trzeba spełnić określone warunki.

W 2019 roku weszła w życie ulga termomodernizacyjna, na której może oszczędzić nawet 53 tysiące złotych od osoby.

Ulga termomodernizacyjna PIT 2020

15 lutego startuje nowa platforma do rozliczeń podatkowych. Podobnie do rozliczeń z zeszłego roku, tak i w tym stosowny PIT zostanie przygotowany przez Urząd Skarbowy i pozostaje go jedynie zatwierdzić. 

Jeżeli chcemy skorzystać z nowej ulgi termomodernizacyjnej, musimy ją jednak wskazać samodzielnie. Miejsce na odliczenie znajduje się w załączniku PIT/O do rozliczenia rocznego. Co ciekawe, z nowego rozwiązania skorzystają również przedsiębiorcy na liniowym PIT. 

Ile można otrzymać? Limit odliczenia wynosi 53 tysiące złotych na jednego właściciela, czyli w przypadku rozliczania się współmałżonków kwota może wynieść nawet 106 tysięcy zł. Gdyby dom jednorodzinny posiadał np. kilku współwłaścicieli, można liczyć na jeszcze większą kwotę zależną od ich liczby. 

Ograniczenia

By móc liczyć na korzystne rozliczenie, trzeba jednak spełniać szereg warunków. Przede wszystkim ulga dotyczy osób, które zdecydowały się ponieść koszt termomodernizacji istniejącego już domu jednorodzinnego. Co oznacza, że podatnicy inwestujący w liczne elementy termomodernizacyjne w czasie budowy domu nie mogą liczyć na ulgę. - "...w momencie budowy podatnik nie jest właścicielem budynku, a co najwyżej gruntu, na którym budynek jest wznoszony" - czytamy w interpretacji US przytoczonej przez "Rzeczpospolitą". 

Ponadto, podatnik musi przedstawić wystawione na siebie faktury poniesionych wydatków na cel termomodernizacyjny. Kolejnym warunkiem jest zakończenie inwestycji w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Możliwości

Do dobrych wiadomości należy z pewnością zakres możliwości termomodernizacyjnych domu objętych ulgą. Wykaz dostępnych działań termomodernizacyjnych domu jest opisany w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

Materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi UE;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Źródło: prawo.sejm.gov.pl

Znalazłem mieszkanie, znalazłem dom. Znalazłem serwis, na którym są. 

Więcej o: