Mazowieckie odpowiada za niemal jedną czwartą wartość całego obrotu nieruchomości w Polsce

Dopiero teraz otrzymaliśmy dokładne dane dotyczące przeprowadzonych transakcji na rynku nieruchomości w województwie mazowieckim za 2018 rok. Zawarto łącznie 64,1 tys. transakcji nieruchomości, co odpowiada za ponad 13 procent wszystkich sprzedaży w Polsce.

Mazowieckie jest największym w Polsce województwem. Jak podał GUS, w 2018 roku zawarto w nim 64 125 transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, co stanowiło 13,6 procent wszystkich transakcji w kraju. W porównaniu z 2017 r. ich liczba wzrosła o 1387 (o 2,2 procent).

Najczęściej kupujemy w miastach 

Jak podali eksperci GUS, najwięcej transakcji nieruchomościowych przeprowadzono w obrębie miast - 68,8 procent. Zdecydowana większość z nich odbyła się na wolnym rynku - 98,6 procent. Pozostała część została przeprowadzona w postępowaniu przetargowym bądź nieprzetargowym.

Według zebranych danych transakcyjnych, wartość wszystkich sprzedaży w województwie mazowieckim wyniosła w 2018 roku 27,4 mld złotych, co stanowi 22,4 procent wartości wszystkich transakcji zawartych w kraju. W porównaniu z 2017 r. ich wartość wzrosła o 13,4 procent. Sama sprzedaż mieszkań zamknęła się w kwocie 15,6 mld zł. 

Analizując nieco głębiej udostępnione dane można wysunąć wniosek, że zwiększyła się sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych o około trzy p. proc. względem roku poprzedniego, a zmniejszyła się liczba transakcji lokalowych - 2,2 p. proc. Może to oznaczać, że pojawiło się więcej inwestorów pragnących przenieść się z mieszkania do świeżo wybudowanego domu. 

Warszawa to hegemon

Stolica to zdecydowany faworyt w liczbie obrotu nieruchomościami. W całym 2018 roku odnotowano 26 695 transakcji w granicach miasta st. Warszawy. Bardzo dobrze radziły sobie również ościenne powiaty - legionowski (2288), wołomiński (2285) czy warszawski zachodni (2239). Liczba transakcji przeprowadzonych w m.st. Warszawie stanowiła 41,6 procent całkowitej sumy transakcji zawartych w województwie.

W przeliczeniu na 1000 osób, liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w województwie mazowieckim w 2018 r. kształtowała się na poziomie 11,9. Najwyższa wartość tego wskaźnika wystąpiła w powiatach: legionowskim (19,7), warszawskim zachodnim (19,3).

A co z cenami? - W województwie mazowieckim w 2018 r. średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych na wolnym rynku wyniosła 7252 zł za 1 m2 i była o 383 zł (5,6 procent) wyższa niż w 2017 r. Najwięcej trzeba było zapłacić za mieszkanie 1-izbowe (8552 zł/m2), najmniej za 4-izbowe i większe (7021 zł/m2).

źródło: GUS

Więcej o: