Środki z PPK można wykorzystać jako wkład własny na zakup nieruchomości. Ale jest haczyk

Uzbieranie pieniędzy na wkład własny, który jest wymagany przy kredycie mieszkaniowym, dla wielu osób stanowi przeszkodę. Jedną z nowych i mniej znanych opcji ułatwiających zdobycie wkładu własnego jest wykorzystanie środków z PPK.

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma sprawić, że otrzymywane za kilkadziesiąt lat emerytury będą wyższe niż te bez wsparcia planów kapitałowych. Nie wszyscy wiedzą, że środki trzymane na specjalnym subkoncie można wykorzystać na wkład własny. 

PPK drogą do własnego mieszkania

Wszystkie szczegóły dotyczące PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Art. 2 tej ustawy wymienia wiele możliwości wykorzystania zebranych środków w ramach PPK na cel inny niż emerytalny - wśród nich jest wymieniony właśnie wkład własny. 

Innymi słowy, środki zebrane w ramach PPK można wykorzystać za parę lat jako wkład własny w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny. Na wspomniane działanie można wyciągnąć nawet 100 procent zebranych wcześniej środków. Wystarczy wypełnić specjalny wniosek w wybranej instytucji finansowej, a pieniądze trafią na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej uczestnika PPK wskazany we wniosku.

Jest i haczyk

Możliwość otrzymania środków z PPK na wkład własny wydaje się być bardzo atrakcyjny, ale jest haczyk. Odebrane w ten sposób środki należy traktować jako nieoprocentowaną pożyczkę, ponieważ pieniądze uzyskane z PPK należy zwrócić do funduszu

Podpunkt trzeci Art. 1 reguluje termin zwrotu środków z PPK: 

3) zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu:

a) nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków,

b) nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

Czy to się opłaca

Skorzystanie z PPK jako wkładu własnego może przyśpieszyć proces zdobywania pieniędzy na zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Zgodnie z art. 50 ust. 6 instytucja zarządzająca nie pobiera opłat z tytułu spłaty. Spłata nie jest także opodatkowana, a ponadto kredytobiorca musi zwrócić wartość nominalną wybranych środków. 

Najistotniejszy w tym równaniu jest fakt, że w grę wchodzą wszystkie uzbierane środki na subkoncie, czyli te odłożone przez pracownika, ale również pieniądze przekazane przez pracodawcę w ramach PPK oraz środki od państwa w formie bonusu za przystąpienie do PPK oraz premie roczne. 

Ile można maksymalnie uzyskać? To zależy od tego, ile czasu byliśmy wpisani do PPK oraz od wysokości odprowadzanych składek. Dla przypomnienia, składka podstawowa przekazywana przez pracownika wynosi dwa procent od jego pensji brutto. Odsetek ten można zwiększyć na prośbę pracownika maksymalnie do czterech procent. Z kolei pracodawca jest zobowiązany przekazywać do PPK od dodatkowego półtora do czterech procent wartości pensji brutto. Plus wszystkie dodatki oferowane przez państwo. 

Dla przykładu, osoba zarabiająca medianę wynagrodzenia (ogłoszoną parę dni temu przez GUS), czyli 4095 zł brutto, po roku oszczędzania będzie posiadać na subkoncie od 2206 zł do 4414 zł oszczędności w ramach PPK. W zależności od odsetka odkładanych środków. 

Po pięciu latach do dyspozycji kredytobiorcy będzie należeć w takiej sytuacji od 10* do nawet 21 tysięcy złotych**. Warto zaznaczyć, że środki z PPK mogą być również uzupełnieniem zebranych w inny sposób oszczędności. 

* z tego, 8580 zł będzie pochodziło ze składki pracownika

** z tego, 19 620 zł będzie pochodziło ze składki pracownika

źródło: prawo.sejm.gov.pl