Raty kredytu coraz mniejszym obciążeniem, ale trudniej go dostać

Dla 38 procent ankietowanych posiadaczy kredytu mieszkaniowego, jego spłata w 2019 roku jest łatwa lub bardzo łatwa. To wzrost aż o 5 procent względem poprzedniego roku, przy jednoczesnym, jednoprocentowym wzroście odsetka osób, którym spłacanie kredytu bądź czynszu przychodzi z trudem.

Jak wynika z najnowszego raportu ING "Sytuacja mieszkaniowa Polaków 2019" raty kredytu i czynsz za mieszkanie są w Polsce coraz mniejszym obciążeniem dla domowych budżetów. Jednocześnie, z ostatniej publikacji NBP wynika, że w IV kwartale br. będzie trudniej o kredyty mieszkaniowe.

Zobacz wideo

Niska rata czy duże zarobki?

Choć wnioski opublikowane przez ING zostały opracowane na podstawie deklaracji, to wydają się one bardzo prawdopodobne. Mimo, że ceny  użytkowania mieszkania lub domu i nośniki energii w październiku br. wzrosły o 1,9 proc., względem analogicznego okresu zeszłego roku, to jednocześnie przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2019 roku wzrosło o 7,6 procent względem zeszłego roku. Oznacza to, że w kieszeni przeciętnego Kowalskiego zostaje więcej. 

Jeszcze w 2016 roku 39 procent Polaków posiadających kredyt mieszkaniowych deklarowało, że jego spłata jest trudna bądź bardzo trudna. Natomiast łatwość spłaty deklarowało zaledwie 18 procent. Tak dobry rezultat to wynik rosnących wynagrodzeń i niskich stóp procentowych. Najszybszy wzrost optymistycznych deklaracji przypada na rok 2017, co nie jest przypadkiem. 

materiały prasowe / ING

- Skokowy wzrost w 2017 r. odsetka osób deklarujących łatwość spłacania rat kredytu hipotecznego można wiązać ze spadkiem kursu franka szwajcarskiego w tym roku, w którym wielu kredytobiorców spłaca swoje zadłużenie. Wówczas kurs CHF/PLN w ciągu kilku miesięcy przed badaniem spadł z poziomu 4,1 do 3,7 - tłumaczą autorzy raportu "Sytuacja mieszkaniowa Polaków 2019". 

Będzie coraz trudniej o kredyt

Choć spłata kredytu przychodzi nam coraz łatwiej i nie stanowi problemu dla ponad 70 procent badanych (łączna liczba osób deklarujących, że spłata kredytu jest łatwa, bardzo łatwa bądź jest zupełnie neutralna dla stanu domowego budżetu), to jednak banki zapowiadają ograniczenie w dostępie do kredytów mieszkaniowych. 

Według raportu "Sytuacja na rynku kredytowym - IV kwartał 2019 r." opublikowanego przez NBP, zostaną zaostrzone kryteria otrzymania kredytu mieszkaniowego przy jednoczesnym braku zmian warunków ich udzielenia. W opinii ankietowanych bankó zaostrzenie polityki kredytowej wynikać będzie z realizacji zaleceń UKNF oraz zmiany strategii banków wynikającej z prognozowanego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w IV kwartale. 

źródło: ing.pl, nbp.pl

Oferty nieruchomości znajdziecie tutaj:

Więcej o: