Pierwszy raz od 2013 rośnie liczba nieruchomości zajętych przez komornika

W rekordowym 2013 roku komornicy zajęli prawie 200 tysięcy mieszkań. Przez ostatnich 6 lat liczba zajęć systematycznie spadała aż do 2018 roku, z którego pochodzą najnowsze dane z udostępnione przez Krajową Radę Komorniczą.

Na oficjalnym serwisie z licytacjami komorniczymi jest obecnie ponad 1100 ofert dotyczących licytacji nieruchomości. Czyli sprzedaży z ceną wywoławczą gruntów, mieszkań, domów oraz lokali. Dla wielu osób z branży nieruchomości zakup lokalu od nieruchomości to część dochodowego biznesu. 

Zobacz wideo

Sprzedaż nieruchomości w trybie licytacji publicznej

Eksperci serwisu Bankier.pl korzystając z danych udostępnionych przez Krajową Radę Komorniczą wyliczyli roczną liczbę dokonanych zajęć komorniczych oraz sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej. Ostatnie wyniki nie prezentują się dobrze, gdyż pierwszy raz od 6 lat wzrosła zarówna liczba zajęć komorniczych - 138 422 w 2017 do 146 665 w 2018. Podobna sytuacja dotyczy liczby przeprowadzonych transakcji z licytacji komorniczych z 8 009 w 2017 do 9 706 w 2018 roku - to wzrost o 21,19 procent.  

Co ciekawe, w tym samym analizowanym czasie spadła liczba eksmisji. Według Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości w 2013 odbyło się 8 665 eksmisji, natomiast w 2018 roku była to liczba mniejsza o 1141 opróżnień lokalu. Można więc ostrożnie założyć, że w większości przypadków nie wchodziła w grę utrata dachu nad głową, lecz zbycie na rzecz wierzycieli dodatkowego mieszkania bądź innej nieruchomości. Brak jednak na to jednoznacznych badań. 

Od komornika taniej

Tego typu licytacje odbywają się na wniosek wierzyciela. To on decyduje, w jaki sposób będzie egzekwowana należna mu suma. Omówione licytacje komornicze są często sposobem na przejęcie nieruchomości za 1/3 ceny, jeżeli licytantów nie będzie wielu. 

Warto pamiętać, by wziąć udział w licytacji należy zawczasu zapłacić wadium, które upoważnia nas do startu w licytacji. Kluczowe jest również sprawdzenie czy licytowana nieruchomość jest wystawiona na sprzedaż w całości. To bardzo istotne, ponieważ bardzo często licytuje się jedynie udziały, ponieważ wcześniej stosowne części mógł w hipotece zapisać na siebie wierzyciel.

źródło: bankier.pl, ms.gov.pl 

A teraz zobacz jakie ciekawe oferty nieruchomości pojawiały się w ostatnim czasie na rynku: