Formularze wniosków

Zanim zaczniemy budowę, zwykle trzeba uzyskać stosowne pozwolenia. Oto podpowiedź - gdzie złożyć odpowiednie wnioski by uzyskać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodę na wyłączenie gruntu z produkcji użytków rolnych, pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę.