Mieszkanie w spadku dla współmałżonka i dzieci

W nawiązaniu do ciekawego artykułu, opublikowanego na łamach Domiporta.pl, który przytacza korzystne dla podatników rozstrzygnięcia w sprawie niepłacenia podatku dochodowego w sytuacji sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka, jeśli od chwili nabycia przez małżonków do śmierci współmałżonka minęło 5lat, proszę o omówienie sytuacji takiej samej, jeśli jednak po spadkodawcy dziedziczy nie tylko małżonek, ale i np. dwójka dzieci. Jak to się ma do niemożności ustalenia ułamkowej części własności we wspólnocie ustawowej przykładowej nieruchomości lokalowej, a dziedziczeniu w udziałach?
Jeśli nieruchomość stanowiła współwłasność majątkową małżeńską, to po śmierci jednego z małżonków, dziedziczeniu podlegałaby tylko część udziału w nieruchomości, która przysługiwała zmarłemu małżonkowi. Zakładając, że każdy z małżonków miał udział równy, to drugiemu z małżonków przypadłoby połowa udziałów z racji ustania wspólności majątkowej małżeńskiej i dodatkowo udział z racji dziedziczenia po drugim współmałżonku.

Stąd też przy trójce spadkobierców żyjącemu małżonkowi przypada połowa tego, co małżonkowie wspólnie posiadali oraz 1/3 spadku po zmarłym. Każdemu z dzieci przypadałaby także 1/3 spadku po zmarłym. Oznacza to, że odnosząc ową 1/3 spadku do połowy (3/6) majątku, z którego składał się cały spadek, to każdemu ze spadkobierców przypadałaby 1/6 wartości spadku.

Zgodnie z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Natomiast postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Uzupełniając kwestię podziału masy spadkowej pomiędzy wszystkich spadkobierców, powiedzieć trzeba, że przepisy prawa spadkowego zamieszczone w Kodeksie cywilnym oraz uzupełniające je przepisy Kodeksu rodzinnego, są na tyle precyzyjne, iż nie można mówić o braku możliwości określenia w ułamku, jaka część masy spadkowej przypada każdemu ze spadkobierców.

W tym zakresie może istnieć jedynie przeszkoda formalna co do ustalenia ułamkowej części spadku, co przekłada się na współwłasność w częściach ułamkowych posiadana w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Ową przeszkodą formalną może być brak postanowienia sądu o nabyciu spadku lub poświadczenia dziedziczenia (sporządza je notariusz), które co do zasady mogą być wydane po upływie sześciu miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) - w każdym z tych przypadków sąd albo notariusz określają w ułamku jaka część spadku przypada każdemu ze spadkobiercóww.

Dodać tu także należy, że jeżeli przed upływem tych sześciu miesięcy wszyscy znani spadkobiercy złożyli oświadczenie o nabyciu lub odrzuceniu spadku, to wówczas czy to postanowienie sądu, czy też poświadczenie dziedziczenia może być wydane wcześniej.

Każde z wymienionych w pytaniu dzieci z dniem śmierci spadkodawcy nabywa zatem prawa do części udziałów w nieruchomości, i od tej daty płynie termin 5-letni do dnia, od którego zbycie odpłatne udziałów w nieruchomości nie już będzie opodatkowane.

Korzystnie podatkowo można tę sytuację rozwiązać, w ten sposób, że każde z dzieci zrzeknie się prawa do spadku po rodzicu. Tym samym całą nieruchomość nabędzie małżonek i będzie ją mógł zbyć bez podatku, jeśli minął wymagany 5-letni termin, od końca roku w którym nastapiło nabycie lub wybudowanie. Pięniądze można potem przekazać dzieciom jako zwolnioną z podatku darowiznę, korzystając z dobrodziejstwa art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t.: Dz.U. z 2009 nr 93, poz. 768), przy zachowaniu warunków tam wskazanych.

Podstawa prawna:

art. 924 - 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t.: Dz.U. z 2009 nr 93, poz. 768).

#

Szukasz mieszkania? Odwiedź Domiporta.pl

Jesteś zainteresowany kupnem domu? Zobacz ogłoszenia w naszym serwisie

Więcej o:
Komentarze (1)
Mieszkanie w spadku dla współmałżonka i dzieci
Zaloguj się
  • tt125

    0

    Dla mnie to kosmos ! Mój wujek jest w trakcie "sądzenia się" ze swoim rodzeństwem o spadek po rodzicach. Tyle lat minęło, a teraz wybuchła wręcz wojna... Adwokat Marek Bednarczyk go reprezentuje. Nie wiem co wujek by bez niego zrobił...

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX