Wypowiedzenie umowy najmu

?Córka podpisała umowę wynajmu mieszkania (jako najemca) w dniu 07.08.2012r. na okres 1 roku tj. do 01.08.2013r bez okresu wypowiedzenia. Za m-ce sierpień i wrzesień zapłaciła 50% czynszu za przytrzymanie mieszkania, nie mieszkając w lokalu. Miesiąc po podpisaniu umowy dowiedziała się, że nie została przyjęta na studia i w związku z tym jest zmuszona zrezygnować z wynajmu w/w mieszkania. Jak powinna rozwiązać tę sprawę, aby uniknąć jakichkolwiek utrudnień ze strony wynajmującego?"
Najem to stosunek prawny trwały, czyli ciągły. Nie oznacza to jednak, że żadna ze stron takiego stosunku prawnego nie ma prawa do jego wypowiedzenia. Umowę najmu można zawrzeć zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Istotne jest, aby strony, oprócz ustalenia czasu, na jaki została zawarta umowa najmu, określiły także pozostałe essentialia negotii (istotne postanowienia) umowy, takie jak: strony umowy, przedmiot umowy, wysokość i terminy płatności czynszu.

Ustawodawca dał stronom możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu. Ważne jednak, aby określić w umowie, warunki takiego wypowiedzenia, podając terminy i sytuacje, w których najem można zakończyć. Tym istotniejsze jest wpisanie takich postanowień do umowy najmu zawartej na czas oznaczony. W przypadku braku takich postanowień umownych w umowie zawartej na czas oznaczony, zgodnie z art. 673 kc § 3, który mówi, że: "Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie", strony tracą prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu. W takiej sytuacji na bazie jednej z podstawowych zasad prawa cywilnego, którą jest zasada swobody umów, pozostaje nam możliwość rozwiązania umowy najmu poprzez zgodne porozumienie stron.

#Sprawdź oferty wynajmu mieszkań na Domiporta.pl

Sprawdź oferty wynajmu domów na Domiporta.pl

Sprawdź oferty wynajmu lokali użytkowych na Domiporta.pl

Więcej o: