Sprzedaż domu bez księgi wieczystej

Mam na sprzedaż dom nad jeziorem. Jest położony na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, więc nie posiada księgi wieczystej. Mam chętnych na jego kupno. Jest to 6-cio osobowa rodzina. Mąż pracuje za granicą i nie ma udokumentowanych dochodów, żona pracuje w Polsce w urzędzie. Czy mogą otrzymać kredyt, którego zabezpieczeniem będzie owa nieruchomość?
W opisanej sprawie istnieją dwa problemy. Jedna kwestia to sprawa wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości, która ma być przedmiotem sprzedaży. Otóż nieruchomością - zgodnie z polskim prawem - nie jest dom, lecz grunt. Jeśli planuje Pani sprzedaż domu, to należy wcześniej ustalić dokładnie jak wygląda sytuacja prawna gruntu (działki) na jakiej posadowiony jest ten dom. Bez sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości nie można ocenić szans na udzielenie kredytu. Drugim, znacznie poważniejszym problemem jest kwestia zdolności kredytowej potencjalnych klientów.

Mając na względzie treść zapytania, można wnioskować, że kupujący nie posiadają wymaganych przez banki dochodów. Jedna osoba pracująca w urzędzie zapewne nie osiąga z tytułu świadczonej pracy wynagrodzenia, które wystarczy na uzyskanie kredytu w przypadku rodziny 6-osobowej. Jeśli mąż nie może przedstawić odpowiednich dokumentów, z których jasno wynika, że pracuje i otrzymuje określone wynagrodzenie - bank przyjmuje w tym wypadku, że osoba ta nie uzyskuje żadnych dochodów.

W związku z powyższym, uznać należy, że w opisanej sytuacji nie uda się klientom uzyskać kredytu.

#

Więcej o: