Użyczenie lokalu mieszkalnego na działalność przedszkola

Osoba posiadająca lokal mieszkalny, może go użyczyć przedsiębiorcy, np. spółce z o.o., w której jest udziałowcem, na prowadzenie działalności. W KRS adresem i siedzibą Sp. jest lokal mieszkalny podatnika. Spółka prowadzi przedszkole. W trakcie kontroli organ podatkowy ustalił, że w lokalu mieszkalnym przebywają dzieci i opiekunowie, a lokal spełnia funkcje typowo mieszkalne.

Jak powinien być opodatkowany właściciel lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność przez spółkę z o.o., według stawki jak dla budynków mieszkalnych, czy związanych z działalnością gospodarczą?

 

Jeżeli dany lokal lub budynek pełni funkcje, zarówno mieszkalne, jak i związane z działalnością gospodarczą, należy stosować stawkę podatku od nieruchomości jak dla lokalu lub budynku przeznaczonego na cele mieszkalne. Dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym. To ewidencja określa kiedy mamy do czynienia z budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny podlega opodatkowaniu stawkami właściwymi dla innych budynków mieszkalnych, a grunt według stawek właściwych dla gruntów pozostałych.

 

Wszystkie budynki, budowle i grunty, także części budynków będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że przedmiot opodatkowania nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Są dwa wyjątki, w tym budynki mieszkalne i zajęte pod nimi grunty.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (te zawsze podlegają opodatkowaniu według stawki najwyższej) oraz budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Budynek mieszkalny lub jego część, może być zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli cześć lub całość budynku mieszkalnego jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu najwyższą stawką. Zajęcie budynku na działalność gospodarczą to wykorzystanie budynku na działalność gospodarczą z wyłączeniem innych jego funkcji.

Jeżeli działalność jest wykonywania w wygospodarowanych odrębnie pomieszczeniach, które są całkowicie wyłączone z funkcji mieszkalnych od wydzielonej części mieszkania na cele działalności należy zapłacić podatek od nieruchomości według najwyższej stawki, a od pozostałej, jak dla powierzchni mieszkalnych.

Podstawa prawna:

art. 1a ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 40).

#

 

Chcesz kupić mieszkanie? Sprawdź ogłoszenia

 

Szukasz lokalu użytkowego? Zobacz oferty

Więcej o: