Sprzedaż węgla dla ogrzewania mieszkań a podatek akcyzowy

Właściciel budynku, jako wynajmujący lokale osobom prowadzący, działalność gospodarczą, poza tym, że opłaca podatek dochodowy od najmu, może także dodatkowo być opodatkowany akcyzą z tytułu nabywania węgla do ogrzewania wynajmowanego budynku. Wyroby energetyczne, w tym wyroby węglowe określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Powstaje pytanie, czy wynajmujący budynek kupując węgiel ma obowiązek zapłacić podatek akcyzowy czy też korzysta ze zwolnienia od akcyzy?

Kupujesz mieszkanie? Policz ratę kredytu

W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego nabytych w ramach zwolnienia, do celów innych niż zwolnione.

Jeżeli sprzedawca węgla zostanie poinformowany, że jest on nabywany przez finalnego nabywcę węglowego do ogrzewania budynku wykorzystywanego dla celów działalności, to opodatkowanie akcyzą nastąpi u sprzedawcy. Natomiast gdyby nie został o tym poinformowany lub gdyby sprzedawca samodzielnie bez pytania uznał, że sprzedaje węgiel dla celów ogrzewania mieszkania, co korzysta ze zwolnienia z akcyzy, a nabyty opał zostałby użyty do ogrzania pomieszczeń użytkowych, to w takim przypadku obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy powstałby po stronie nabywcy, bo wyrób węglowy byłby zużyty niezgodnie z warunkami zwolnienia z podatku.

Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się między innym ich wydanie w zamian za wierzytelności (najemcą). Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym będący finalnym nabywcą węglowym - w sytuacji, o której mowa powyżej.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 1a, pkt 23c - 23d lit a, art. 9a ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 9, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11, art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym - j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626, ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645

 

#

 

Chcesz kupić mieszkanie? Sprawdź ogłoszenia

Szukasz działki? Zobacz nasze oferty

Więcej o: