Kupno działki: co sprawdzić, żeby dobrze trafić?

Kupno działki to często decyzja na wiele lat. Przed jej zakupem warto więc o wszystko zadbać.
Cena, powierzchnia, lokalizacja, stan prawny i przeznaczenie działki ogrywają główną rolę przy jej zakupie. Uwadze potencjalnego nabywcy nie mogą umknąć jednak kwestie planu zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenie działki, dojazdu do niej czy finansowania zakupu.

Zabudowa

Informację pod jaką zabudowę przeznaczony jest grunt uzyskać można w wydziale zagospodarowania gminy. Po otrzymaniu numeru działki urzędnik sprawdzi, czy ma ona charakter budowlany. Następnie należy uzyskać wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli na określenie, czy w danym miejscu można postawić dom piętrowy, parterowy, o większej lub mniejszej powierzchni. W niektórych gminach wniosek o wypis można złożyć przez Internet. Czas oczekiwania na decyzję wynosi do 14 dni, a koszt to 50 zł za wypis i 20 zł za każdą stronę wyrysu.

Tam gdzie nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na decyzję można oczekiwać wtedy do dwóch miesięcy, a usługa kosztuje 107 zł.

Uwaga: zarówno wypis z planu jak i decyzję o warunkach zabudowy uzyskać może nie będąc właścicielem działki, ani nie deklarując chęci jej kupna.

Czy warto budować?

Częściową odpowiedzią na pytanie czy na działce opłaca się w ogóle budować jest wypis z planu lub decyzja o warunkach zabudowy, które określają w jaki sposób można ją zagospodarować. W niektórych przypadkach dopasowanie projektu domu do określonych wymagań może być zbyt kosztowne.

Są również sytuacje, w których cechy samej działki mogą podnosić koszty budowy. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy grunt leży w pobliżu zbiornika wodnego. Poziom wód gruntowych może być na tyle wysoki, że konieczna będzie rezygnacja z piwnicy lub zadbanie o dodatkową hydroizolację. Warto zamówić wtedy badanie geotechniczne, które wykona specjalistyczna firma. Koszt jest wysoki - może sięgnąć nawettysiąca złotych.

Stan prawny

Stan prawny ma kluczowe znaczenie dla kupującego działkę. Potwierdzeniem własności jest odpis z księgi wieczystej, który powinien posiadać sprzedający. Aktualny jest jednak tylko ten wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Odpis można uzyskać również samodzielnie - w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Koszt to 30 zł w przypadku odpisu zwykłego lub 60 zł w przypadku pełnego. Czas oczekiwania - 3 tygodnie.

Uzbrojenie

Na koszty budowy domu wpływa konieczność doprowadzenia do niego mediów: prądu, wody, gazu oraz konieczność odprowadzenia ścieków. Jeśli mediów brakuje, k analizację można zastąpić biologiczną oczyszczalnią ścieków, a gaz - prądem. Woda i energia elektryczna są jednak niezbędne. Dokładny koszt instalacji zależy od odległości i warunków technicznych. Może wynieść zarówno kilka jak i kilkanaście tysięcy złotych.

Informację o uzbrojeniu działki znaleźć można w wypisie z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Dojazd

Możliwość dojazdu na działkę samochodem nie oznacza, że teren ma dostęp do drogi publicznej. Droga dojazdowa może bowiem leżeć na czyimś gruncie. Weryfikacja tej kwestii jest bardzo ważna - bez dostępu do drogi o szerokości co najmniej 5m nie można budować domu. Informacje o dostępie do niej znaleźć można w wypisie z planu zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy.

Finansowanie

Gdy zdecydujemy się już na zakup działki, w zależności od sposobu jego finansowania, należy przygotować się na szereg formalności. O ile w przypadku środków własnych procedura jest prosta, o tyle chcąc zaciągnąć na kredyt jesteśmy zobowiązani do przygotowania dla banku określonych dokumentów.

- Przede wszystkim bank będzie chciał upewnić się, że grunt przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, a do poświadczenia tej informacji wymagana jest tak zwana decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o przeznaczeniu w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego - mówi Maciej Górka z Domiporta.pl. - Jest to kluczowa deklaracja zarówno dla banku jak i kredytobiorcy, ponieważ banki z reguły nie są chętne do kredytowania kredytem mieszkaniowym działek rolnych lub użytkowych. Kolejnymi, wymaganymi dokumentami są odpis księgi wieczystej oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów, które potwierdzają między innymi powierzchnię działki oraz dane właściciela. Mimo przygotowania wszystkich formalności możemy rozczarować się w momencie, gdy będziemy chcieli wziąć kredyt tylko na samą działkę. Część banków nie przewiduje możliwości ustanowienia zabezpieczenia kredytu na niezabudowanej działce. W takim przypadku musimy przedstawić inną nieruchomość, jako zabezpieczenie kredytu na jej zakup - wyjaśnia Górka.

Chcesz kupić mieszkanie z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl

Wolisz lokal z rynku wtórnego? Sprawdź ogłoszenia w naszym serwisie

Więcej o: