Mieszkanie dla Młodych - można już składać wnioski o dofinansowanie

Od 1 stycznia 2014 r. ruszył program Mieszkanie dla Młodych. Obecnie wnioski o taki kredyt można składać jedynie w dwóch bankach: PKO BP i Pekao SA. Od 3 lutego 2014 r. wnioski zacznie przyjmować Alior Bank Spółka Akcyjna, od 4 lutego 2014 r. - Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, a od 10 lutego 2014 r. SGB-Bank Spółka Akcyjna. Od 31 marca 2014 r. wniosek o kredyt hipoteczny z w ramach programu MdM będzie można złożyć w Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. Od 1 kwietnia 2014 r. kredytów preferencyjnych będzie udzielał także Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna.
Rządowy program MdM ma docelowo sfinansować zakup ok. 130 tys. mieszkań udzielając dofinansowania w kwocie 3,5 mld złotych. Dofinansowanie polega na otrzymaniu dopłaty z przeznaczeniem na wkład własny do zaciąganego kredytu mieszkaniowego.

Dofinansowanie w ramach MdM mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. Wniosek można złożyć nawet w roku kalendarzowym, w którym kończymy 35. rok życia. W przypadku małżonków, warunek ten dotyczy młodszego z małżonków.

Kredytem hipotecznym MdM można sfinansować:

- nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego

- nabycie nowo wybudowanego domu jednorodzinnego

od osoby, która je wybudowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem dotyczy tylko mieszkania lub domu na rynku pierwotnym - nabytego od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może być większa niż 75 m2, a domu - 100 m2. Jeśli w dniu składania wniosku o dofinansowanie małżonkowie wychowują co najmniej trójkę dzieci, to limity metrażu są wyższe wynoszą odpowiednio 85 m2. i 110 m2.

Kredyt udzielany jest w złotych polskich, a finansowanie - do 95% wartości nieruchomości. Spłatę kredytu można rozłożyć nawet na 35 lat (co najmniej 15 lat).

Korzystne jest bilansowanie kredytu hipotecznego MdM oszczędnościami gromadzonymi na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, co pozwala na obniżenie płaconych odsetek. Aby z niego skorzystać wystarczy posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz ustalić wspólnie z bankiem limity (górny i dolny) na ROR.

Bilansowanie kredytu oszczędnościami polega na tym, że w sytuacji gdy:

- środki znajdujące się na ROR są wyższe od ustalonego limitu górnego - nadwyżka przekazywana jest na rachunek bilansujący,

- środki znajdujące się na rachunku bilansującym każdego dnia powodują, obniżenie podstawy do obliczania odsetek, a tym samym zmniejszają koszt spłaty kredytu.

Każdy, kto zaciąga kredyt może wybrać, w jakich ratach chce go spłacać:

- w ratach malejących,

- w ratach równych.

Zazwyczaj formułę spłaty kredytu można zmieniać w trakcie obowiązywania umowy kredytowej.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Banki za udzielenie kredytu w ramach MdM pobierają opłaty i prowizje. Prowizja za udzielenie kredytu może wynosić nawet 0% (przy skorzystaniu z 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji oferowanego przez Bank we współpracy z partnerem zewnętrznym). Wcześniejsza całkowita spłata kredytu ze zmienną stopą procentową kosztuje od 2% od kwoty spłaty, nie mniej jednak niż 200 zł. Zerową prowizję banki stosują w związku z wcześniejszą częściową spłatą kredytu, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych. W innych przypadkach, co do zasady - wcześniejsza częściowa spłata kredytu kosztuje 1,5% od kwoty spłaty. Prowizja pobierana od spłat częściowych dokonywanych w ciągu 3 pierwszych lat spłaty kredytu, licząc od dnia uruchomienia.

W określonych przypadkach może być wymagany zwrot udzielonego dofinansowania. Jeśli w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania, zostanie ono sprzedane, wynajęte lub użyczone innej osobie, albo zmienimy sposób jego użytkowania tak, że niemożliwe będzie zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, albo staniemy się właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania, zwrotowi podlega część otrzymanej dopłaty, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu obowiązywania ww. ograniczeń.

Szczegółowe warunki udzielenia kredytu chętni ustalają z konkretnym bankiem.

#Chcesz kupić mieszkanie z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl

Wolisz lokal z rynku wtórnego? Sprawdź ogłoszenia w naszym serwisie

Więcej o: