Roczna stopa oprocentowania (Annual Percentage Rate, APR)

Znormalizowana metoda obliczania kosztów hipoteki w postaci stawki rocznej, uwzględniającej np. odsetki, ubezpieczenie kredytu hipotecznego, niektóre koszty kredytu. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005