Restrukturyzacja kredytu

Kredyt wziąć łatwo, za to trudno się go spłaca.Jeżeli masz kłopoty ze spłatą, nie spełniasz warunków aby skorzystać z umowy ubezpieczenia kredytu, wykorzystałeś już 3 miesięczne wakacje kredytowe od spłaty zadłużenia z tytułu hipoteki, a nie masz zdolności kredytowej by wziąć kolejny wysokooprocentowany kredyt komercyjny, masz jeszcze ostatnia deskę ratunku. Restrukturyzację kredytu.
Na czym polega restrukturyzacja?

Restrukturyzacja oznacza zmianę sposobu spłaty rat kredytowych, poprzez zawarcie nowej umowy (aneksu). Przez wskazany w aneksie okres czasu, np. rok spłacasz jedynie raty odsetkowe, nie spłacasz raty kapitałowej. To istotna ulga w terminarzu spłat.

Obok odsetek od rat kredytu kredytobiorca ma jednak obowiązek uiszczać opłaty i prowizje związane z zaciągniętym kredytem oraz ubezpieczenie wynikające z umowy kredytu.

Wysokość raty odsetkowej zależy od obowiązującego indeksu, na którym oparty jest Twój kredyt (np. 3-miesięczny LIBOR dla franka szwajcarskiego, 3-miesięczny WIBOR dla kredytów złotówkowych).

Po okresie restrukturyzacji, sprawy wracają na normalne tory, spłacasz raty kapitałowo-odsetkowe, a bank sporządza nowy harmonogram ich spłaty. Okres spłaty kredytu wydłuża się o okres restrukturyzacji lub nowe raty będą wyższe.

Co jeszcze warto wiedzieć o restrukturyzacji kredytu hipotecznego?

Dla banku restrukturyzacja jest również rozwiązaniem korzystniejszym i tańszym niż windykacja długu zabezpieczonego nieruchomością.Bank jest zainteresowany nie tyle stanem Twoich finansów, co perspektywą poprawy Twojej sytuacji finansowej.

Musisz rokować, czyli w bliskiej perspektywie masz widoki na lepiej płatną pracę, znalezienie pracy w ogóle przez drugiego małżonka, gdy np. jest osobą bezrobotną, zakończenie edukacji przez dzieci lub inne tym podobne korzystne wydarzenia.

Aby doszło do restrukturyzacji musisz złożyć stosowny wniosek uzupełniony wymaganymi przez bank dokumentami. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej Bank pobiera opłatę. Bank dokonuje też fotoinspekcji kredytowanej nieruchomości.

Jakie warunki trzeba spełnić aby móc się starać o restrukturyzację?

Najważniejszym warunkiem jest to abyś nie miał zaległości w spłacie rat kredytu hipotecznego. Bank sprawdza w ten sposób Twoją wiarygodność.Musisz sporządzić listę swoich zobowiązań finansowych - wysokości debetów, wykorzystanych kredytów liniowych, kredytów komercyjnych, pożyczek z ZFŚS itp. Pamiętaj, że również karty przyznawane przez znane sieci handlowe np. Auchan, Leroy, IKEA, mają charakter kart kredytowych, zadłużenie z tego tytułu także należy przedstawić w wykazie zobowiązań.

Nie warto niczego zatajać. Po pierwsze, podpisujesz oświadczenie, że podane dane są zgodne z rzeczywistością. Po drugie, liczba i wysokość zobowiązań nie jest istotna, ale to że się z nich terminowo wywiązujesz, że spłacasz je na bieżąco.

Wniosek o restrukturyzację musisz solidnie uzasadnić. Niekiedy trzeba napisać jego kilka wersji.

Jakich dokumentów wymaga bank?

Do wniosku o restrukturyzację należy załączyć:

Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,

Kopię polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu z cesją praw z niej wynikających na rzecz banku,

Dokumenty potwierdzające źródła dochodu (w zależności od źródła: zaświadczenie o zarobkach z ostatnich z 3 miesięcy, odcinki emerytury/decyzja waloryzacyjna, rozliczenie podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące, KPiR za ostatnie 3 miesiące lub oświadczenie o uzyskiwanych dochodach

Oświadczenie, że nie jest prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie upadłościowe ani nie składałeś wniosku o upadłość konsumencką w ciągu ostatniego roku,

Oświadczenie, że nie jest prowadzone w stosunku do Ciebie postępowanie egzekucyjno-komornicze,

Oświadczenie, że zamieszkujesz w budynku będącym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego,

Oświadczenie o liczb osób na utrzymaniu,

Oświadczenie, że po okresie restrukturyzacji będziesz terminowo spłacać zobowiązania kredytowe,

Oświadczenie o kredytach łącznych (wysokość, waluta, termin ostatecznej spłaty, wysokość rat, stan bieżący),

Decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną,

Wyciągi z ostatnich 3 miesięcy z kont osobistych z pełnym opisem transakcji.

W niektórych przypadkach w celu rozpatrzenia restrukturyzacji niezbędna okaże się aktualna wycena nieruchomości będącej zabezpieczeniem umowy kredytowej. Wyceny dokonuje rzeczoznawca albo wewnętrzny banku albo zewnętrzny, jeżeli bank nie posiada danych dotyczących wartości nieruchomości na danym rynku lokalnym lub jeśli zabezpieczeniem jest działka niezabudowana.

Koszty wyceny nieruchomości ponosi kredytobiorca, są one kapitalizowane, bez względu na wynik postępowania restrukturyzacyjnego (korzystny lub niekorzystny dla klienta).

Ile to wszystko kosztuje?

Bank od restrukturyzacji pobiera w sumie dwie opłaty (poza kosztem wyceny), za sporządzenie aneksu, którą od razu dolicza do raty, której płatność nadchodzi oraz opłatę za fotoinspekcję, którą dolicza do salda kapitału kredytu. Każda z tych opłat to koszt około 200-300 zł, w zależności od banku.

#

Szukasz mieszkania? Sprawdź nasze ogłoszenia

Chcesz wynająć mieszkanie? Odwiedź Domiporta.pl