Zmniejszają wieżowce na pl. Defilad do 250 m

Wieżowce o wysokości do 250 m na pl. Defilad, Park Świętokrzyski przedłużony do Marszałkowskiej, stacja drugiej linii metra przy ul. Połczyńskiej, hala sportowa nad tunelem Wisłostrady - to niektóre z inwestycji, które dopuszczają wyłożone właśnie korekty studium zagospodarowania miasta.
Od środy w Pałacu Kultury można oglądać propozycje poprawek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Ten dokument to planistyczna konstytucja miasta, muszą być z nim zgodne wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego ustalające m.in. wysokość i intensywność zabudowy. Choć studium uchwalono zaledwie niespełna cztery lata temu, trzeba było wprowadzić w nim poprawki. Najbardziej widowiskowe są zmiany dotyczące okolic Pałacu Kultury. Ratusz szykuje nowy plan zagospodarowania tego rejonu. Po dwóch stronach Sali Kongresowej od strony Emilii Plater, na południe od Muzeum Techniki oraz w dwóch miejscach przy planowanym przedłużeniu ul. Chmielnej mają stanąć wieżowce. Żeby ten plan można było uchwalić, konieczna jest zmiana studium, które dziś w tym miejscu dopuszcza tylko zabudowę o wysokości do 30 metrów. I taką korektę właśnie przygotowano. Doprecyzowano w niej, że wieżowce nie mogą być wyższe, niż 250 metrów. Gdy rok temu ratusz przedstawiał założenia nowego planu zagospodarowania placu Defilad, pod uwagę brano także wariant, w którym wieżowiec na północ od Sali Kongresowej miałby nawet 300 metrów. Tak ogromny budynek optycznie przygniatałby jednak Pałac Kultury, który bez iglicy mierzy tylko 188 m, byłby więc prawie dwukrotnie mniejszy. Druga z ważnych korekt dotyczących placu Defilad przewiduje przedłużenie Parku Świętokrzyskiego aż do Marszałkowskiej.Wieżowce dopuszczono też w rejonie pomiędzy ulicami Świętokrzyską, Jana Pawła II, Grzybowską i Twardą. Obowiązujące dziś studium w tym miejscu pozwala na zabudowę do 30 metrów, ale już stoi tu 120-metrowy wieżowiec TP SA i kilkunastopiętrowe bloki osiedla Za Żelazną Bramą, a firma Hines na dniach ma rozpocząć budowę 160-metrowego wieżowca u zbiegu Twardej i Emilii Plater. O warunki zabudowy dla ponadstumetrowego apartamentowca przy Grzybowskiej stara się też jedna ze spółdzielni mieszkaniowych. Inna z korekt pozwala na budowę 140-metrowego wieżowca w płd-zach części działki pomiędzy ulicami Okopową, al. Solidarności i Leszno.

Kolejna z poprawek przesunęła o ok. 50 m na wschód trasę NS nad torami kolejowymi na Odolanach. W obecnie obowiązującym studium teren pod trasę wyznaczono tak, że trzeba by wyburzyć niektóre stare budynki kolejowe, które w 2007 r. do rejestru zabytków wpisał wojewódzki konserwator zabytków. Uwzględniono też korektę przebiegu drugiej linii metra na Woli - początkowo planowano, że tunel zostanie poprowadzony pod ul. Karolkową. Jednak okazało się, że w takim wariancie nie dałoby się ominąć podziemnych parkingów biurowców przy ul. Kasprzaka. Dlatego druga linia metra będzie przebiegać pod ul. Płocką. Te zmiany metro przyjęło już jakiś czas temu, korekty w studium je tylko sankcjonują. Tak samo jest z poprawką przedłużającą drugą linię metra na Bemowie aż do Mor i ustanawiającą dodatkową stację przy ul. Połczyńskiej.

Z ważniejszych poprawek warto jeszcze wyliczyć tą pozwalającą zbudować halę sportową nad tunelem Wisłostrady, na północ od mostu średnicowego, a także dopuszczającą budowę niewysokiego, 12-metrowego budynku usługowego (np. biurowca) na południe od ul. Tamka, na terenie dzisiejszego skweru Kahla. Jedna z korekt wyklucza zabudowę mieszkaniową - chodzi o teren wolskiego klubu sportowego Olimpia u zbiegu Górczewskiej i Prymasa Tysiąclecia. Firma Insbud chciała tam stawiać nawet 15-piętrowe bloki na 900 mieszkań.

Pracę nad pakietem zmian w studium rozpoczęto jesienią 2008 r. W przyjętym wtedy do rozpatrywania pakiecie zmian była także propozycja dopuszczenia budowy osiedli mieszkaniowych, biur i sklepów w sąsiedztwie bielańskiej Huty ArcelorMittal Warszawa. Za tą poprawką lobbuje firma deweloperska Pirelli Pekao Real Estate, która chciałaby tam zbudować domy na 7 tys. mieszkań. Tą kwestię wyłączono jednak z pakietu, bo wymaga bardzo wielu skomplikowanych analiz środowiskowych. Nie jest jasne, czy w ogóle ten rejon nadaje się na budownictwo mieszkaniowe. Dlatego ta korekta zostanie wyłożona w późniejszym terminie.

Uwagi do projektu zmian studium można składać do 16 czerwca. Wcześniej, 17 maja w ratuszu odbędzie się dyskusja nad propozycjami zmian. Miejscy radni zajmą się korektami prawdopodobnie na jesieni. Dopiero, gdy je przyjmą, będzie możliwe przyjęcie nowego planu zagospodarowania pl. Defilad..

Zobacz: Rotunda do zburzenia. Co powstanie w jej miejscu?