Prezydent w sprawie Rotundy: "to dobro kultury"

Hanna Gronkiewicz-Waltz zabrała głos w dyskusji o planowanym zburzeniu Rotundy. W odpowiedzi na interpelację radnego Bartosza Dominika, prezydent opisuje suche fakty na temat stanu prawnego Rotundy, ale można też doczytać się nutki osobistego stosunku.
Awantura wybuchła pod koniec stycznia po zaprezentowaniu przez Bank PKO projektu nowego budynku, który miałby stanąć w miejscu Rotundy. Architekci z pracowni KD Kozikowski Design zaproponowali przeszklony budynek o gabarytach dzisiejszej Rotundy. Bank zajmowałby tylko część jego piwnic i parter. Wewnątrz przeszklonego walca, na wysokości pierwszego piętra i antresoli, architekci umieścili obłą bryłę wyłożoną materiałem podobnym do drewna.

>>> Zobacz projekt nowej Rotundy

Od razu pojawiły się głośne głosy krytyki. Po stronie obrońców starego budynku stanął m.in. radny Warszawy z SDPL Bartosz Dominiak. To on wysłał do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz formalną interpelację w sprawie jej stanowiska w sprawie. Właśnie nadeszła odpowiedź.

Czytamy w niej m.in., że ochronę budynku może zapewnić wpis do rejestru zabytków lub zapis w miejscowym planie zagospodarowania. "Niestety oba te przypadki jeszcze nie zaistniały..." - pisze Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Prezydent przedstawia dużo suchych faktów, ale można też wyczuć osobisty stosunek - mówi Dominiak i zwraca uwagę na użyte w tekście słowo "niestety".

Gronkiewicz-Waltz przypomina też, że w wytycznych Stołecznego Konserwatora Zabytków do sporządzanego miejscowego planu "Rotunda PKO wskazana została jako dobro kultury współczesnej stanowiące jedno z najważniejszych elementów założenia urbanistycznego Ściany Wschodniej, w rezultacie postuluje się m.in. zachowanie jej formy architektonicznej".

"Mam nadzieję, że takich charakterystycznych, przyjaznych warszawiakom i turystom miejsc będzie w stolicy przybywać i ich wygląd należy wspólnie wypracowywać aby działania miasta w przyległych do takich budynków przestrzeniach publicznych uzyskiwały efekt wzajemnego przenikania się wnętrza i zewnętrzna dla obopólnych korzyści" - kończy swoją odpowiedź Hanna Gronkiewicz-Waltz.

- Wierzę, że przy takim nastawieniu uda się uratować obecny kształt Rotundy - komentuje radny Dominiak.

Zobacz: Rotunda do zburzenia. Co powstanie w jej miejscu?Burzyć Rotundę i budować w jej miejscu nową?