Będzie więcej gruntów pod inwestycje w budownictwie

Agencja Nieruchomości Rolnych straci prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni poniżej 1 ha - podaje ?Gazeta Prawna?. Takie rozwiązanie zwolni grunty pod inwestycje w budownictwie
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie

Celem zaproponowanych przez Radę Ministrów zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest uporządkowanie systemu obrotu ziemią rolniczą. Wśród proponowanych zmian jest również postulowany przez Gazetę Prawną przepis odbierający Agencji Nieruchomości Rolnych prawo pierwokupu w stosunku do gruntów poniżej 1 ha.

Zdaniem Jana Bielańskiego, dyrektora departamentu gospodarki ziemią w Ministerstwie Rolnictwa obrót tak niewielkimi parcelami angażuje Agencję w liczne działania biurokratyczne, utrudniając koncentrację na obrocie większymi nieruchomościami.

Według "Gazety Prawnej" agencja korzysta z prawa pierwokupu w niewielkim procencie transakcji, ale prawo to powstrzymuje przedsiębiorstwa budowlane, a także prywatnych inwestorów przed zawieraniem umów. Utrudnieniem jest także brak aktualnych planów zagospodarowania oraz fakt, że nawet nieruchomości znajdujące się w granicach dużych aglomeracji miejskich sklasyfikowane są jako grunty rolne.