Wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2015

Na 2015 r. Minister Finansów podwyższył maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

Kupujesz nieruchomość? Policz ratę kredytu

Z obwieszczenia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku wynika wzrost obciążeń podatkowych w podatku od nieruchomości o 0,4% w stosunku do roku 2013. Maksymalne stawki tego podatku zostały bowiem zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2015 r. wyniosą zatem:

1.  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;

2.  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

#

Chcesz wynająć mieszkanie? Sprawdź nasze propozycje

Szukasz lokalu użytkowego? Zobacz oferty w serwisie Domiporta.pl

Więcej o: