szkoła

  • Tysiąclatki można przerobić na szpitale zakaźne? Ministerstwo zdrowia tłumaczy

    Tysiąclatki można przerobić na szpitale zakaźne? Ministerstwo zdrowia tłumaczy

    Szkoły powstałe w okresie 1959-65 nazywane są potocznie tysiąclatkami, ponieważ zostały wybudowane w ramach programu oświatowego z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wielu uważa, że od samego początku były budowane w ten sposób, by łatwo można było je przekształcić w szpitale polowe dla wojska. Czy teraz można by było wykorzystać je jako szpitale zakaźne?