prl

  • Tysiąclatki można przerobić na szpitale zakaźne? Ministerstwo zdrowia tłumaczy

    Tysiąclatki można przerobić na szpitale zakaźne? Ministerstwo zdrowia tłumaczy

    Szkoły powstałe w okresie 1959-65 nazywane są potocznie tysiąclatkami, ponieważ zostały wybudowane w ramach programu oświatowego z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wielu uważa, że od samego początku były budowane w ten sposób, by łatwo można było je przekształcić w szpitale polowe dla wojska. Czy teraz można by było wykorzystać je jako szpitale zakaźne?

  • Tak mieszkaliśmy - lata 80. XX wieku

    Tak mieszkaliśmy - lata 80. XX wieku

    Lata 80. w Polsce były czasem kryzysu. Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny położył się cieniem na całą dekadę. Gospodarka została brutalnie zahamowana, co miało duży wpływ na upadki firm zajmujących się meblarstwem. Embargo na surowce, stała kontrola oraz braki w sklepach i hurtowniach spowodowały brak zainteresowania wnętrzarstwem w tym okresie.