grunty rolne

  • Marzysz o domu? Kup działkę rolną i przekształć na budowlaną - poradnik
  • Ziemia na wagę złota. "Hossa na rynku gruntów potrwa dłużej niż na rynku mieszkań"
  • Kataster nieruchomości. O jakie zmiany można wnioskować?

    Kataster nieruchomości. O jakie zmiany można wnioskować?

    Właściciel nieruchomości może zażądać od organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków jedynie wprowadzenia udokumentowanych nowopowstałych zmian. Nie może natomiast wnosić o weryfikację danych już istniejących w ewidencji gruntów i budynków, nawet jeśli są to dane wynikające z dokumentów archiwalnych, np. żądać przywrócenia w ewidencji granicy działki według stanu uwidocznionego we wcześniejszej dokumentacji geodezyjnej. Takich zmian dokonuje organ (starosta) jedynie w postępowaniu wszczętym z urzędu. Takie stanowisko potwierdza w wyroku z 23 stycznia 2014 r. WSA w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 812/13).