fiskus

  • Fiskus też będzie czerpać korzyści z integracji

    Fiskus też będzie czerpać korzyści z integracji

    Zaprzestanie wykorzystania całkowicie zamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym powoduje, że traci ona cechy aktywów i powinna być usunięta z ksiąg rachunkowych. Jej likwidacja nie wywoła żadnych skutków podatkowych. Co zatem należy zrobić z inwestycją (i jej modernizacją) w obcym środku trwałym, pod względem podatkowym i rachunkowym?