To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podlaskie, Suwałki

Lokal użytkowy na wynajem Suwałki, Tadeusza Kościuszki

71,72 m2
1 506 PLN 21 zł/m2
Opis
Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy: 1. Tadeusza Kościuszki 90 – lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 71,72 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 21,00 zł/m2 netto, wadium 2 230,00 zł. Lokal przeznaczony jest na cele gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. 2. Tadeusza Kościuszki 108 – lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 57,72 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 21,00 zł/m2 netto, wadium 1 790,00 zł. Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe, gastronomiczne, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. 3. Młynarska 1 – lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 198,44 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 2,00 zł/m2 netto, wadium 600,00 zł. Lokal przeznaczony jest na cele magazynowe lub usługowe. 4. Młynarska 1 – lokal położony na parterze i I piętrze o powierzchni użytkowej 63,91 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 2,00 zł/m2 netto, wadium 200,00 zł. Lokal przeznaczony jest na cele magazynowe lub usługowe. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł. Lokale są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali. Koszty eksploatacji i podatek od nieruchomości przyszły najemca ponosi odrębnie. Osoba, która zostanie ustalona kandydatem na najemcę, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonej w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu. W przypadku poz. 1 i 2, gdy wymiar jednomiesięcznego wylicytowanego czynszu wyniesie ponad 1 500 zł netto, a w przypadku poz. 3 i 4 wyniesie ponad 1 000 zł netto, wynajmujący może żądać od kandydata na najemcę przedstawienia do akceptacji dodatkowego zabezpieczenia płatności należności. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości w określonej formie, miejscu i czasie. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S. A. 14 1240 5211 1111 0010 6623 2587 do dnia 28.05.2021 r. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu. W przypadku odstąpienia przez kandydata na najemcę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Miasta Suwałki. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 14 dni na indywidualne konta każdego uczestnika. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: 1) dowód wpłaty wadium (opłaty manipulacyjne wpłaty i wypłaty wadium obciążają oferentów); 2) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport); 3) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 4) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej; 5) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej; oraz oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem, jego warunkami, przedmiotem przetargu i jego regulaminem. Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz projektem umów najmu regulującej jego warunki, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu w terminie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 9:00 do 13:00, w dniach roboczych. Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. (piątek) o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. - ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1). Bliższe informacje dotyczące lokali, warunków przetargu oraz projektu umów najmu dostępne są w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 i 52. Suwałki, 2021-05-13 Prezes Zarządu Jarosław Lebiediew /-/ podpis nieczytelny Kontakt: Urząd Miasta Suwałki tel: 87 563-50-51 org@um.suwalki.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na wynajem
Powierzchnia całkowita:
71,72 m2
Lokalizacja:
województwo: podlaskie powiat: Suwałki gmina: Suwałki miejscowość: Suwałki ulica: Tadeusza Kościuszki

Podobne oferty w tej lokalizacji