Lokal użytkowy 337,95m2, Trzebownisko
3 400 zł 10,06 zł/m2

POWIERZCHNIA

337,95 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

-

Szczegóły

Opis oferty

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem budynku komunalnego o łącznej powierzchni 337,95 m2 w Łukawcu, stanowiącego własność Gminy Trzebownisko. Ustalony minimalny miesięczny czynsz najmu: 3400 zł netto + podatek 23% Vat – wadium wynosi 50,00 zł Przedmiotem przetargu jest część budynku o łącznej powierzchni pomieszczeń 337,95 m2 zlokalizowanego na działkach nr 736/1, 736/2 w Łukawcu. Budynek składa się z dwóch kondygnacji: Parter: – korytarz- pow. 28,12m2 – 4 pomieszczenia użytkowe- pow. 83,23m2 – toalety- 15,49m2 – klatka schodowa- 10,73m2 I piętro: – korytarz- 29,59m2 – 4 pomieszczenia- 126,80m2 – kuchnia-21,50m2 – zaplecze socjalne- 22,49m2 łączna powierzchnia- 337,95m2 Wyposażenie budynku:2 lokale na parterze wyposażone są w meble biurowe tj. biurka, fotele biurowe, regały biurowe, na korytarzu szafa ubraniowa wykonana na wymiar, sanitariaty w toaletach kompletne, na piętrze szafa ubraniowa na wymiar, w jednym pomieszczeniu meble biurowe wykonane na wymiar, kuchnia częściowo wyposażona. Do czynszu najmu należy doliczyć podatek od nieruchomości, opłaty za zużycie energii elektrycznej, opłaty za zużycie gazu w sezonie grzewczym (od 1.10 do 30.04) w wysokości 87,92% (poza sezonem grzewczym do ustalenia w zależności od rodzaju prowadzonej w lokalu działalności), opłaty z tytułu zużycia wody-kanalizacji, opcjonalnie złącze internetowe, obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych. 2. Sposób zagospodarowania: działalność biurowa, edukacyjna, kulturalna, drobne usługi. 3. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i terminie organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2021r. o godz. 900w Urzędzie Gminy w Trzebownisku (termin otwarcia ofert). Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Trzebownisku, pok.7 najpóźniej do dnia 7 października 2021r. do godziny 830. Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Gminy Trzebownisko – Bank Spółdzielczy w Jasionce nr 24 9191 00pokaż telefon najpóźniej do dnia 5 października 2021r. (włącznie), liczy się data księgowania na koncie (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wpłacającego z dopiskiem wadium-najem). Oferta powinna zawierać: - imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot - datę sporządzenia oferty -oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń - oferowaną wysokość czynszu - proponowany sposób zagospodarowania lokalu z uwzględnieniem preferowanego przeznaczenia - do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na najem budynku komunalnego w Łukawcu w dniu 7.10.2021r.” Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzebownisku, pokój nr 14, tel. 017 pokaż telefon Wójt Gminy Trzebownisko Kontakt: Urząd Gminy Trzebownisko tel: (017) 77- 13- 714
Numer oferty: 778/3186/OOW

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Trzebownisko

Podobne nieruchomości