To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubuskie, Nowa Sól

Lokal użytkowy na wynajem Nowa Sól, W. Witosa

51,58 m2
619 PLN 12 zł/m2
Opis
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli OFERTA - LOKALE UŻYTKOWE NA WYNAJEM nieruchomość zabudowana położona przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli. 9 lokali użytkowych w wielokondygnacyjnym budynku o funkcji usługowej i ochrony zdrowia. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, ogromne możliwości adaptacji lokali pod konkretne usługi lub działalność. Możliwość wynajmu części lokalu; różnorodne warianty układów przestrzennych i powierzchniowych lokali, dostosowywane do konkretnego odbiorcy. Atrakcyjna lokalizacja, duże możliwości inwestycyjne. Rys historyczny Przychodnia mieszcząca się przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli, była jednym z głównych obiektów ochrony zdrowia w okresie powojennym. W przedmiotowym budynku swoją siedzibę miały gabinety państwowe, jak i prywatne, świadczące specjalistyczną pomoc z zakresu opieki zdrowotnej. Obiekt ten na trwałe zapisał się w pamięci mieszkańców Nowej Soli jako miejsce pełniące funkcje centrum usług medycznych. Położenie Strefa śródmiejska, bezpośrednio przy ulicy Witosa. Otoczenie – wielokondygnacyjna zabudowa o charakterze mieszkalnym, pochodząca głównie z okresu przedwojennego. Dostępność komunikacyjna bezpośrednio z ulicy miejskiej o nawierzchni asfaltowej, chodniki usytuowane po obu stronach jezdni. Dziedziniec wewnętrzny oraz ciągi piesze częściowo utwardzone nawierzchnią betonową i z kostki brukowej. Opis nieruchomości Działka numer 471 o powierzchni 0,1608 ha o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Od ulicy Witosa zabudowana jest wielokondygnacyjnym budynkiem w kształcie litery „L” o powierzchni użytkowej 1647,04 m2, częściowo podpiwniczonym oraz częściowo użytkowym poddaszem, stanowiącym główny obiekt kompleksu zabudowy. Budynek wyposażony jest w urządzenia transportowe dla niepełnosprawnych tj. dźwig osobowy hydrauliczny, zapewniający komunikację między kondygnacjami od parteru wzwyż i platformę przyścienną zapewniającą pokonanie różnicy poziomów pomiędzy chodnikiem, a kondygnacją parteru. W przedmiotowym budynku wydzielono i sprzedano samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o pow. 251,60 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych. Wewnątrz posesji pozostałą zabudowę tworzą: - trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony budynek o powierzchni użytkowej 71,49 m2, - parterowy budynek – kotłownia, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 69,58 m2 , - parterowy budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 59,34 m2 , - dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, wolnostojący budynek o powierzchni użytkowej 244,35 m2, Nieruchomość położona w strefie ochrony konserwatorskiej „A” oraz budynek przychodni ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Oznaczenia geodezyjne Obręb geodezyjny nr 3 miasta Nowa Sól, działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 471 o powierzchni 0,1608 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00014720/9. Informacje dotyczące przeznaczenia nieruchomości Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, obejmującym kwartał zabudowy pomiędzy ulicami: Witosa, Bohaterów Getta, Fabryczną, Korzeniowskiego, Portową, Wrocławską i Placem Wyzwolenia, zatwierdzonym uchwałą Nr LVI/427/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz. 868, z dnia 7 kwietnia 2014 roku, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UZ4.1. Teren oznaczony symbolem UZ4.1 – teren usług ochrony zdrowia obejmuje istniejące tereny przeznaczone na ośrodki zdrowia, przychodnie, domy opieki społecznej, z dopuszczeniem lokalizacji innych usług nieuciążliwych. Prawo realizacji funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej podstawowe przeznaczenie terenu, wskazanie do estetyzacji zabudowy gospodarczej i organizacji podwórza w sposób zorganizowany z zapewnieniem zieleni, zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych, Usługi nieuciążliwe – należy przez to rozumieć tereny usług o lokalnym zasięgu, których uciążliwość nie przekracza swym zasięgiem granic własności terenu oraz niewymagających stałej obsługi transportowej pojazdami o nośności powyżej 3,5 t, w tym służące działalności z zakresu: handlu detalicznego do 400 m2 , gastronomii, ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej, działalności biurowej, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, poczty i telekomunikacji, oświaty i nauki, opieki społecznej, kultury, sztuki i rozrywki, turystyki i hotelarstwa, projektowania i pracy twórczej, drobnych usług rzemieślniczych, takich jak: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku. Uzbrojenie Instalacje w budynku: wodna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektryczna, siłowa, c.o., gazu ziemnego na potrzeby zasilania kotłowni; odgromowa i multimedialna. Lokale Nr 2 – pow. 245,35 m2 Nr 3 - pow. 120,37 m2 Nr 4 - pow. 20,82 m2 Nr 5 - pow. 51,58 m2 Nr 6 - pow. 153,93 m2 Nr 7 - pow. 59,16 m2 Nr 8 - pow. 161,32 m2 Nr 9 - pow. 57,98 m2 Nr 10 - pow. 40,87 m2 Aktualnie przedmiotem najmu są części lokali: nr 5, nr 6, nr 8. Forma zbycia nieruchomości Najem - Umowy najmu zawierane do lat 3 nie wymagają przeprowadzenia procedury przetargowej; dotychczasowym najemcom może zostać przyznane prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu, Nabycie prawa własności nieruchomości – w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z oszacowaną wartością nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości Stawki najmu nieruchomości 12 zł/m2 netto + VAT – zgodnie z uchwałą Nr 160/III/30/2008 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli tel: 68 458 68 79 j.trenka@powiat-nowosolski.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na wynajem
Powierzchnia całkowita:
51,58 m2
Lokalizacja:
województwo: lubuskie powiat: Nowosolski gmina: Nowa Sól miejscowość: Nowa Sól ulica: W. Witosa

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE biuro na wynajem 300m2 biuro Warszawa, Mokotów
biuro Warszawa, Mokotów

Posiadamy do wynajęcia bliźniak na biuro w doskonałej punkcie komunikacyjnym Mokotowa, blisko metro oraz wszystkich środków komunikacji. Bardzo dobrze rozplanowana przestrzeń . Nowe okna, Sieć kompute...

biuro na wynajem, Warszawa
11 900 zł
300 m2 40 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na wynajem 482m2 biuro Warszawa, Włochy
biuro Warszawa, Włochy

Oferujemy do wynajęcia moduł o powierzchni powierzchnia II piętra: 481,71 w biurowcu w warszawskich Włochach. Biuro aktualnie podzielone, przestrzenie , toalety i aneks socjalny na piętrze.Bardzo dob...

biuro na wynajem, Warszawa
21 677 zł
481,71 m2 45 zł/m2
WYRÓŻNIONE magazyn na wynajem 760m2 magazyn Warszawa, Targówek
magazyn Warszawa, Targówek

Do wynajęcia powierzchnie magazynowe z zapleczem biurwo -socjalnym w nowym obiekcie zlokalizowanym na Targówku Przemysłowym. Hala o łącznej powierzchni 3600 m 2. Duży plac manewrowy ok. 4200 m2. Par...

magazyn na wynajem, Warszawa
19 078 zł
760 m2 25 zł/m2
WYRÓŻNIONE magazyn na wynajem 1050m2 magazyn Warszawa, Targówek
magazyn Warszawa, Targówek

Do wynajęcia powierzchnie magazynowe z zapleczem biurwo -socjalnym w nowym obiekcie zlokalizowanym na Targówku Przemysłowym. Hala o łącznej powierzchni 3600 m 2. Duży plac manewrowy ok. 4200 m2. Par...

magazyn na wynajem, Warszawa
26 442 zł
1050 m2 25 zł/m2