To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Rymanów-Zdrój

Działka pod dzierżawę Rymanów-Zdrój,

5 m2
2 000 PLN 400 zł/m2
Opis
W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 6 kwietnia 2020 roku Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Rymanowie-Zdroju Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2020 roku od godz. 11:00 w pokoju nr 222 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a. Opis działki i przeznaczenie dzierżawy: Nieruchomość oznaczona jako działka nr 410/2 znajduje się w centralnej części uzdrowiska Rymanów-Zdrój, stanowi część deptaku. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Rymanów Zdrój działka nr 410/2 znajduje się w terenach: 1.ZP/1.KR - Tereny zieleni parkowej (98%); 2.ZP - Tereny zieleni parkowej (1%); KDz - Tereny drogi publicznej klasy zbiorczej (1%); 1.KR - Strefa ochrony konserwatorskiej "A". Wymiary gruntu przeznaczonego do dzierżawy wynoszą 2,00 m x 2,50 m. Miejsce dzierżawy w celu posadowienie stoiska określone zostało w załączniku nr 1 i 2 do ogłoszenia. Dane dotyczące warunków przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. 2. Wpłata wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek Gminy Rymanów w Banku Spółdzielczym w Rymanowie - nr 04 8636 0005 2001 0000 0475 0003 w terminie do dnia 8 maja 2020 r. z adnotacją „wpłata wadium na dzierżawę działki nr ………. położoną w miejscowości ……………….. stoisko nr …….”. 3. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości w wyznaczonym terminie. 4. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów. 5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. 8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. 9. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 10. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. 11. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 13. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, jednak nie może ono być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 14. Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wyglądu stoiska przed podpisaniem umowy. 15. Uczestnik, który wygrał przetarg musi uzyskać konieczne pozwolenia i/lub zgody na posadowienie stoiska jeżeli są wymagane przepisami prawa. 16. Czynsz dzierżawny płatny w terminie wskazanym w fakturze VAT, po jej otrzymaniu. 17. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 18. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rymanowie, Referacie Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy pok. nr 222 lub telefonicznie pod nr 13 43 55 006 wew. 222. 19. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2020 poz. 65 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów – można uzyskać na stronie www.rymanow.pl w zakładce RODO. Kontakt: Urząd Gminy Rymanów tel: (013) 43 55 006 wew. 222 gmina@rymanow.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
5 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Krośnieński gmina: Rymanów miejscowość: Rymanów-Zdrój

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na wynajem 7500m2 działka Wrocław, Krzyki
działka Wrocław, Krzyki

Do wynajęcia plac utwardzony ( asfalt, kostka ) o powierzchni ok. 7500 m2. Plac znajduję się na terenie przemysłowym z całodobową ochroną. Plac ogrodzony, dwa wjazdy. Jest możliwość wynajęcia mniej...

Działka na wynajem, Wrocław
36 000 zł
7500 m2 5 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 646m2 działka Tychy, Śródmieście, Oswięcimska
działka Tychy, Śródmieście, Oswięcimska

Oferujemy do wynajmu działkę 646 mkw w Tychach przy DK 44 ( Oświęcimska). Bardzo dobre miejsce na autokomis, wynajem lub sprzedaż sprzętów ogrodniczych czy innej działalności ,która potrzebuje wyekspo...

Działka na wynajem, Tychy
1 900 zł
646 m2 3 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 8000m2 działka Urzut, Utwardzony Plac
działka Urzut, Utwardzony Plac

Działka inwestycyjna w miejscowości Urzut, położona obok trasy. Działka w bardzo dobrej lokalizacja, część działki od strony nie jest objęta ekranami dźwiękochłonnymi. Powierzchnia działki 8000m2, cz...

Działka na wynajem, Urzut
18 000 zł
8000 m2 2 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 5000m2 działka Gliwice
działka Gliwice

Do wynajęcia ok 0,5 ha działki leżącej przy jednej z głównych ulic w Gliwicach. Działka jest w znacznej części utwardzona i ogrodzona. Nadaje się idealnie pod komis samochodowy, plac składowy itp. Poś...

Działka na wynajem, Gliwice
10 000 zł
5000 m2 2 zł/m2