To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Reda

Działka pod dzierżawę Reda,

136 m2
50 PLN 0 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Miasta Redy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Polnej. 1. Nieruchomość gruntowa przeznaczana do dzierżawy stanowi własność Gminy Miasta Redy, położona jest w Redzie przy ul. Polnej (Obręb2) oznaczona numerem działki 1364/8 o powierzchni 0,0136 ha, wpisana jest w księdze wieczystej KW nr GD1W/00005792/0, 2. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na ogród przydomowy, na okres do trzech lat. 3. Wywoławcza roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntu wynosi: 1,76 zł za m2(netto). 4. Wysokość wadium – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100). 5. Data i godzina przetargu – 20 listopada 2019 r. godz. 1000. 6. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Redy przy ul. Gdańskiej 33, pokój nr 202. 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 Bank Millennium SA. 8. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. 9. Licytacji podlega stawka czynszu za dzierżawę gruntu. 10. O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 4% stawki czynszu za m2 powierzchni dzierżawionego gruntu, tj. 0,07 za m2 (netto). Wysokość stawki czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu będzie stanowiła podstawę do naliczenia rocznego czynszu dzierżawnego. 11. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 12. Dzierżawcą nieruchomości zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszą roczną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy gruntu. 13. Do ustalonego czynszu za dzierżawę gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa. 14. Opłatę z tytułu dzierżawy gruntu należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597 Bank Millennium SA. 15. Termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowie. 16. Stawka czynszu za dzierżawę gruntu podlegać będzie waloryzacji jeden raz w roku z zastosowaniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku gdy wskaźnik ten będzie ujemny, stawka opłaty za dzierżawę gruntu na kolejny rok pozostanie niezmieniona. 17. Zmiana czynszu poprzez waloryzację następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy. 18. Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą waloryzacji, okresie rozliczeniowym. 19. Oprócz czynszu za dzierżawę gruntu, Dzierżawca zobowiązany będzie do zadeklarowania i opłacania podatku od nieruchomości. 20. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości. 21. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 22. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszu. 23. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone przelewem, na konto z którego zostało wypłacone, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 24. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca gruntu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 25. Burmistrz Miasta Redy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołaniez uzasadnionej przyczyny. 26. Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Redy – pokój nr 203, tel. 58 678 80 13 oraz pokój nr 202 tel. 58 678 80 14 lub na stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej .
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
136 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Wejherowski miejscowość: Reda

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na wynajem 5000m2 działka Warszawa, Bielany, Plac na Bielanach
działka Warszawa, Bielany, Plac na Bielanach

OFERTA NUMER: BM 117 Przy WYNAJMIE tej nieruchomości nie pobieramy prowizji. PROWIZJĘ POŚREDNIKA PŁACI WŁAŚCICIEL. . . Mamy do zaoferowania tereny przemysłowo - usługowe zlokalizowane na Bielanach. ....

Działka na wynajem, Warszawa
17 501 zł
5000,30 m2 0 4 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 1057m2 działka Łukęcin
działka Łukęcin

OFERTA WYNAJMU DŁUGO OKRESOWEGO 5-10 LAT DZIAŁAKI POŁOŻONEJ W NIECHORZU - OK. 300m metrów do morza, 800m do latarni 1,5km do ścisłego centrum. Działka o powierzchni 1.057m2, regularny kształt, o...

Działka na wynajem, Łukęcin
20 000 zł
1057 m2 19 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 15000m2 działka Mory
działka Mory

Do wynajęcia działka budowlana o powierzchni 15000 m2 położona w Ożarowie Mazowieckim w okolice Mory. Działka znajduję się blisko ul. Gierdziejewskiego, Stacji Gołąbki, Bemowa,  szybki dojazd do Warsz...

Działka na wynajem, Mory
15 000 zł
15000 m2 1 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 10700m2 działka Stare Babice, Blizne Jasińskiego
działka Stare Babice, Blizne Jasińskiego

Do wynajęcia działka budowlana położona w Starych Babicach w I linii zabudowy przy głównej ulicy. Powierzchnia działki 10700 m2: 67m*155m. Działka położona w bardzo  dobrym miejscu, przy drodze asfa...

Działka na wynajem, Stare Babice
30 000 zł
10700 m2 3 zł/m2