Działka 17585 m2, Radymno
5 000 zł 0,28 zł/m2
Kontakt

Działka komercyjna pod dzierżawę Radymno - 17585 m2

0,28 zł/m2 5 000

Szczegóły

Kategoria:
Działki i grunty na wynajem
Lokalizacja:
Radymno
Cena:

5 000 zł

Rodzaj działki:
komercyjna
Numer oferty:
1749/3186/OGW
Powierzchnia całkowita:
17 585 m2
Powierzchnia działki:
17 585 m2
Ogrodzenie działki:
inne

Opis oferty

Burmistrz Miasta Radymna ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości położonej w Radymnie, odpowiadającej częściom działek ewidencyjnych nr 460 i nr 456/40 łącznego obszaru 1,7585 ha, stanowiących zgodnie z księgę wieczystą PR1J/000pokaż telefon prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu własność Gminy Miejskiej Radymno. Część nieruchomości stanowiąca przedmiot przetargu zlokalizowana jest w wschodniej części miasta Radymna, pomiędzy Zalewem, a ulicą Budowlanych, w terenie przeznaczonym zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego „ZEK” pod zabudowę usługową, sport i rekreację. Nieruchomość położona jest w terenie płaskim o atrakcyjnej lokalizacji, charakteryzującej się dobrymi warunkami dla prowadzenia działalności rekreacyjnej. Na placu znajdują się alejki spacerowe wyłożone kostką brukową o łącznej powierzchni 2.224 m2, pozostały grunt obsiany jest trawą z rosnącymi drzewami i krzewami ozdobnymi. UWAGA: Nieruchomość objęta przetargiem obciążona jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 21 sierpnia 2020 roku. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 5.000,- zł. netto (słownie złotych: pięć tysięcy) Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j: Dz.U.2020.106 z późn. zm.) do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy nieruchomości objętej przetargiem zawarta zostanie na okres trzech lat, zaś wylicytowany czynsz ustalony za rok dzierżawny, płatny będzie w pięciu równych częściach, w okresie od m-c maja do m-c września każdego roku obowiązywania umowy, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca. Na potrzeby rozliczenia czynszu, za rok dzierżawny przyjmuje się okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego. Wydzierżawiającemu w trakcie trwania umowy przysługiwać będzie prawo do zmiany wysokości czynszu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 10 czerwca 2020 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 – pokój nr 22. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą w terminie do dnia 3 czerwca 2020 roku wadium w kwocie 400,- zł. (słownie złotych: czterysta) bezpośrednio na konto Nr 57 1240 26pokaż telefon w Banku Pekao I Oddział w Radymnie oraz spełnią wszystkie warunki podane w niniejszym ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez osobę : 1/ która nie wygra przetargu zastanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio : a/ odwołania przetargu, b/ zamknięcia przetargu, c/ unieważnienia przetargu, d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, 2/ która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowana osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego. Każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem i warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenia: 1/ o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych; 2/ że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, 3/ że zapoznał się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości oraz że znane mu są warunki przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, Do uczestnictwa w przetargu i licytacji dopuszczeni zostaną tylko Ci uczestnicy, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej. Burmistrz Miasta Radymna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy najmu zostaną określone w odrębnym zawiadomieniu. Od dnia obowiązywania umowy oprócz czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kosztów związanych z odbiorem odpadów. Najemcę obciążać będą ponadto koszty i świadczenia związane z dostarczaniem energii elektrycznej, wody i odbiorem ścieków, które to Dzierżawca rozliczał będzie na podstawie oddzielnie zawartych umów z podmiotami dostarczającymi te media. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Radymna odstąpi od jej zawarcia i wówczas wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji na temat przedmiotu dzierżawy oraz warunków przetargu zasięgnąć można w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta w Radymnie przy ulicy Lwowskiej 20 w Radymnie lub telefonicznie pod n-rem 16 6pokaż telefon wew. 40. Organizator przetargu zapewnia możliwość oględzin nieruchomości objętej przetargiem po uprzednim uzgodnieniu terminu. Kontakt: Urząd Miasta Radymno tel: 16 6pokaż telefon wew. 40
Numer oferty: 1749/3186/OGW


Średnie ceny w tej lokalizacji

5 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Radymno
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Auto Centrum Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Auto Centrum Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Auto Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Auto Centrum Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)