To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie

Działka pod dzierżawę ,

108848 m2
4 179 100 PLN 38 zł/m2
Opis
WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat zabytkowej nieruchomości gruntowej położonej w Rusocinie obejmującej „Zespół Dworsko - Parkowy wraz z Folwarkiem” z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i urządzeń, z wyłączeniem sieci przesyłowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU Oznaczenie nieruchomości: Zabytkowa nieruchomość składająca się z dwóch działek, które w ewidencji gruntów oznaczone są jako działka nr 194/43 o pow. 10,8848 ha i działka nr 194/41 o pow. 1,6238 ha, położone w Rusocinie, obręb geodezyjny Łęgowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr GD1G/00077489/4. Informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste Nieruchomość oddawana jest w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Cena wywoławcza: 4 674 600,00 zł, w tym: - cena gruntu wynosi: 4 179 100,00 zł (+VAT) - cena budynków wynosi: 495 500,00 zł Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 7 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie. Wysokość wadium: 467 460,00 zł, płatne w pieniądzu w terminie do dnia 2 kwietnia 2021 r. na konto Gminy Pruszcz Gdański - Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005 z dopiskiem „przetarg Rusocin dz. nr 194/43 i nr 194/41”. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, strona internetowa www.pruszczgdanski.pl , BIP www.pruszczgdanski.bip.net.pl Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy, tel. 58 692-94-83, e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl WÓJT Magdalena Kołodziejczak Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
108 848 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: gdański gmina: Pruszcz Gdański miejscowość: Łęgowo

Podobne oferty w tej lokalizacji