Działka 33997 m2, Karczew
45 000 zł 1,32 zł/m2
Kontakt

Działka rolna pod dzierżawę Karczew - 33997 m2

Cena 45 000 1,32 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę nieruchomości Burmistrz Karczewa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm.), art. 28, art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490) Uchwały Nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 37/4 w obrębie 0028 w Karczewie, której właścicielem jest Gmina Karczew ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Karczew wg poniższego wykazu Lp. Obręb Działka nr ew. powierzchnia [ha] Powierzchni w klasach i użytkach Księga wieczysta Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego Wadium Przeznaczenie gruntu Godzina przetargu 1 0028 37/4 3,3997 RIIIb - 0,0651 ha RIVa – 0,3750 ha RV – 1,0750 ha PsIV – 0,2595 ha PsV – 0,3412 ha PsVI – 0,2263 ha N – 0,9463 ha S-RV – 0,1113 ha WA 1O/000pokaż telefon 45.000,00 zł 5.000,00 zł Brak MPZP, w studium terenu gruntów rolnych 11.00 * do stawki osiągniętej w konkursie dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy. Przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. w pokoju nr 19 w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2019 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, których ona dotyczy. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karczewie: Bank Spółdzielczy w Karczewie 35 8023 00pokaż telefon. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po uprzednim podaniu numeru konta bankowego, na które wadium ma zostać zwrócone. Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłaty wadium. Umowa dzierżawy z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta na okres do 10 lat. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości. Przetarg kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławcza plus jedno postąpienie. Burmistrz Karczew ma prawo odwołać przetarg. Dodatkowe informację dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew (pokój nr 40) tel. (22)pokaż telefon wew. 112. Kontakt: Urząd Miasta Karczew - pok. nr 40 tel: 22 7pokaż telefon wew. 112
Numer oferty: 1626/3186/OGW
Zwiń

Kategoria:
Działki i grunty na wynajem
Lokalizacja:
Karczew
Cena:

45 000 zł

Cena za m2
1,32 zł/m2
Rodzaj działki:
rolna
w tym czynsz:
45 000 PLN
Powierzchnia całkowita:
33 997 m2
Powierzchnia działki:
33 997 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Mazowieckie powiat: Otwocki gmina: Karczew miejscowość: Karczew
Numer oferty:
1626/3186/OGW


Średnie ceny w tej lokalizacji

45 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa