To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, starogardzki, Godziszewo

Działka pod dzierżawę Godziszewo,

53439 m2
1 238 PLN 0 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE Burmistrz Skarszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Godziszewo, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 87, 93/1, o łącznej powierzchni 5,3439 ha, zapisanej w księdze wieczystej GD1A/00066719/0, przeznaczonej do dzierżawy zarządzeniem nr 124/RPPiN/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 3 sierpnia 2021 r. na cele rolnicze. Cena wywoławcza – 21,15 q żyta, tj. 1 238,33 zł Forma przekazania – umowa dzierżawy na okres 1 roku Postąpienie minimalne – 20,00 zł Ciężary i ograniczenia – brak Wadium w pieniądzu – 120,00 zł Przetarg odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pokój nr 13. Wadium należy wnieść najpóźniej do 16 listopada 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach BS Starogard Gd. o/Skarszewy nr 54-8340-0001-0100-0143-2000-0006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, powoduje utratę wpłaconego wadium. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz przystąpią do przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego (wzór dostępny na stronie internetowej www.skarszewy.pl w zakładce Urząd Miejski - wykaz druków – Wydział Inwestycyjny). Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej www.skarszewy.pl, bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu www.monitorurzedowy.pl. Bliższych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01. BURMISTRZ Jacek Pauli Skarszewy, 19 października 2021 r. Urząd Miejski w Skarszewach 83-250 Skarszewy, Pl. Gen. J. Hallera 18 tel. 058 588 22 01, fax 058 588 26 51 e-mail: skarszewy@skarszewy.pl www.skarszewy.pl Kontakt: Urząd Miejski w Skarszewach tel: 58 588 22 01 skarszewy@skarszewy.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
53 439 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Starogardzki gmina: Skarszewy miejscowość: Godziszewo