Działka 92605,0m2, Goczałkowice-Zdrój
1 940 zł 0,02 zł/m2

POWIERZCHNIA

92 605 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rolna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

Goczałkowice – Zdrój, 24.09.2021 rok UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z O.O. 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL.UZDROWISKOWA 54 OGŁASZA PISEMNY KONKURS NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Lp. Nazwa Powierzchnia Wadium (zł) 1. Powierzchnia gruntowa usytuowana przy DK-1 w Goczałkowicach Zdroju z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej Kryteria – cena 100%. Okres najmu – 3 lata Minimalna miesięczna stawka czynszu: 1940,00 zł netto (co daje ok. 2 gr/m2) 9,2605 ha 3.500,00 Oferty należy składać w terminie do 14.10.2021 roku, do godziny 9:00 w zamkniętych kopertach w Biurze Zarządu Uzdrowiska (ul. Uzdrowiskowa 54 – godz. 7:00 do 14:00) lub przesłać drogą poleconej przesyłki pocztowej na adres Uzdrowiska z dopiskiem „Konkurs na dzierżawę powierzchni gruntowych”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, pokój nr 9. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium przed rozpoczęciem konkursu na konto bankowe oraz złożenie pisemnej oferty na podstawie szczegółowych warunków przetargu. Wadium wniesione powinno być przelewem na konto ING Bank Śląski o/Pszczyna, nr rachunku 81 1050 13pokaż telefon, w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed terminem składania ofert. Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. przy ul. Uzdrowiskowej 54, pokój nr 7. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się osobiście w siedzibie administracji Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, pokój nr 7 lub telefonicznie pod numerem 32/4pokaż telefon lub 32/4pokaż telefon w godzinach od 8:00 do 14:00. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy, gdy oferowana stawka będzie niższa od stawki wywoławczej. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Oferenci przyjmują do wiadomości, że – w zależności od wyników przetargu – dzierżawa nieruchomości może być uzależniona od wcześniejszego wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez uprawnione organy spółki Sprzedającego (Radę Nadzorczą / Zgromadzenie Wspólników). Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz jego odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn. Pliki do pobrania Formularz ofertowy https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6058 Umowa dzierżawy - projekt https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6059 Warunki konkursu https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6060 Kontakt: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. tel: 32/4pokaż telefon
Numer oferty: 1921/3186/OGW

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Goczałkowice-Zdrój