To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Giżycko

Działka pod dzierżawę Giżycko, Jeziorna

50 m2
9 000 PLN 180 zł/m2
Opis
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU OBWIESZCZENIE NR 80/2018 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony od 02.08.2018 r. do 30.09.2020 r. nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 528 (obręb 1 miasta Giżycka). 1. Część nieruchomości o pow. 50m2 położonej w Giżycku przy ul. Jeziornej wydzielonej z działki o nr geod. 528 opisanej w KW OL1G/00010699/4; Przeznaczenie: dzierżawa terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej – dzierżawa pod mobilny punkt gastronomiczny, z zastrzeżeniem, że nie wyraża się zgody na prowadzenie sprzedaży alkoholu. Wywoławcza stawka czynszu: 180,00 zł /miesięcznie; Wadium: 180,00zł; Postąpienie minimalne: 10,00zł; Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Uwagi: 1. Przetarg na dzierżawę w/w terenu odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 roku, o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu. 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 23 lipca 2018 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub na konto PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku. 3. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zwrot wadium wpłaconego przelewem nastąpi na konto, z którego nastąpiła wpłata. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego. 4. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon 87 732 4111 wew. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz opublikowane na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w dziale przetargi oraz na stronie internetowej www.gizycko.pl w dziale nieruchomości.
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
50 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Giżycki (Pow.) miejscowość: Giżycko ulica: Jeziorna

Podobne oferty w tej lokalizacji