To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Działdowo

Lokal użytkowy na sprzedaż Działdowo, Ul Hallera

2035,69 m2
1 770 000 PLN 869 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ: • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie) przy ul. Gen. Józefa Hallera 28A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 928 (obręb nr 0001), o powierzchni 0,2344 ha, • prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Działdowie przy ul. Łąkowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 944/5 (obręb nr 0001), o powierzchni 0,0099 ha, wraz z prawem własności położonych na tych działkach budynków o łącznej powierzchni użytkowej 2035,69 m² liczonej wg. normy PN-ISO 9836:1997 Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1D/00010765/5 oraz EL1D/00030473/7. Cena wywoławcza: 1 770 000 zł netto (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych netto). Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Termin składania ofert do dnia 31.07.2019 r. do godziny 12:00 . Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl Pod nazwą: „Działdowo ul. Hallera 28A”. Informujemy, że w przypadku, wpłynięcia do Banku więcej niż jednej oferty nabycia nieruchomości oraz gdy ceny nabycia nieruchomości z co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferent zostanie poinformowany. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach Banku. Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: nieruchomosci@pkobp.pl, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 722 051 062, w godzinach 9.00-15.00. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Liczba pomieszczeń:
0
Powierzchnia całkowita:
2035,69 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Działdowski miejscowość: Działdowo ulica: Ul Hallera

Podobne oferty w tej lokalizacji