Lokal użytkowy 1752,0m2, Chełm, Połaniecka
1 930 000 zł 1 101,60 zł/m2

POWIERZCHNIA

1752,00 m2

PRZEZNACZENIE

usługi

PIĘTRO

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Działki o łącznej powierzchni 4 023 m2 o numerach ewidencyjnych 340/10, 340/12, obręb 0023, oznaczone symbolem Bi (inne tereny zabudowane), zabudowane wielobryłowym 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji administracyjno-biurowej. W części południowo-wschodniej posadowiony jest także budynek garażu. Budynek biurowo-usługowy powierzchnia zabudowy: 1.053,00 m2 (wg kartoteki budynków)pow. użytkowa budynku banku: 1.752,01 m2 (wg inwentaryzacji wraz z klatkami schodowymi),funkcja: biurowa,liczba kondygnacji nadziemnych: 2,liczba kondygnacji podziemnych: 1,instalacje: wod-kan, CO-kocioł gazowy, wentylacja, klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna, alarmowa, telewizji przemysłowej, dźwig osobowy. Fundamenty żelbetowe, stropy żelbetowe, ściany z cegły pełnej, tynki cementowo-wapienne, dach stropodach, kryty papą na lepiku. Stolarka okienna, PCV i aluminiowa. Obiekt wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, gazową, teletechniczną, odgromową, wentylacyjną, klimatyzacyjną lokalną, telewizji przemysłowej, alarmową, p.poż., dźwig osobowy. Część powierzchni użytkowana przez Bank, część oddana w najem (3 umowy najmu na czas nieoznaczony), pozostała powierzchnia nieużytkowana. Budynek garażowy użytkowa garażu (inwent.) 49,00 m2 funkcja: garaż, liczba kondygnacji nadziemnych: 1, konstrukcja: mur OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO Nieruchomość zlokalizowana jest w Chełmie w południowej części strefy centralnej miasta, przy ulicy Połanieckiej 19, w odległości około 1 km na południe od Urzędu Miejskiego i chełmskiej starówki oraz ok. 2 km na południe od dworca PKP. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielopiętrowa. W odległości ok. 150 m zlokalizowany jest hipermarket Carrefour, a w dalszej odległości ok 300 m sklepy Tesco, Biedronka i Neonet, Eurortv, Media-expert. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Połanieckiej 19 będącej lokalną drogą gminną, jednopasmową, o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp Nieruchomości do działki ewidencyjnej nr 340/33, wchodzącej w skład pasa drogowego gminnej drogi publicznej - ul. Połanieckiej, realizowany jest poprzez urządzoną drogę wewnętrzną przebiegającą przez działki ewidencyjne nr 358/1, 358/12 oraz nr 358/3. Nieruchomość posiada wewnętrzny dziedziniec, na którym wygospodarowano miejsca parkingowe. Poza obszarem nieruchomości dostępne są miejsca parkingowe w ciągu drogi wewnętrznej. Przystanek komunikacji publicznej zlokalizowany jest w odległości ok 200m w pasie ulicy Lwowskiej. Dla przedmiotowego obszaru uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/466/01 z dnia 28.12.2001 Rady Miejskiej w Chełmie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze o symbolu A-28 Administracja. Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w granicach stref polityk przestrzennych wymienionych w 2 ust. 8. Strefa C (C1, C2, C3, C4, C5, C6) mieszkaniowo usługowa. Strefa C4 A-28 administracja) a)Zasady zagospodarowania terenu: adaptacja istniejącego banku. b) Zasady obsługi komunikacyjnej:- dostępność komunikacyjna od ul. Połanieckiej, - miejsca parkingowe ok. 20 stanowisk. c) Zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:- sieć wodociągowa - zasilenie z sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki, - odprowadzenie ścieków sanitarnych - do sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki, - odprowadzenie wód opadowych - do sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki, - zaopatrzenie w ciepło - z sieci miejskiej istniejącej na tym terenie lub ze źródeł lokalnych opalanych paliwem ekologicznym, - sieć gazowa - zasilenie z sieci miejskiej istniejącej na tym terenie, - sieć energetyczna - zasilanie z sieci średniego napięcia istniejących. Sieć rozdzielcza niskiego napięcia, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządcę sieci, - sieć telefoniczna - z istniejących urządzeń, po określeniu warunków przez zarządcę sieci. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. UWAGA!!! Bank nie wyklucza zawarcia umowy najmu (pomiędzy Bankiem a przyszłym właścicielem) obejmującej powierzchnię na parterze budynku (dwa warianty: ok. 340 m2 albo ok. 430 m2) i na poziomie piwnicy (ok. 75 m2) w celu dalszego prowadzenia placówki przez BNP Paribas Bank Polska S.A. - umowa na czas oznaczony 5 lat z możliwością przedłużenia na następne 5 lat w drodze jednostronnego oświadczenia Najemcy. Pozostałe warunki najmu zawarte będą w projekcie umowy najmu, który to projekt będzie przedmiotem uzgodnień Stron na etapie wyboru oferty. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Numer oferty: 36
Nr licencji zawodowej: 8933

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Chełm, Połaniecka

Podobne nieruchomości