Mieszkanie 60,8m2, 3 pokoje Nowy Sącz, Lwowska
260 000 zł 4 276,32 zł/m2

POWIERZCHNIA

60,80 m2

PIĘTRO

1

LICZBA POKOI

3

PARKING

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. VIII GUp 388/19 w upadłości zaprasza do składania ofert do dnia 3 września 2021r., dotyczących sprzedaży w ramach pisemnego konkursu ofert prawa własności do lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 112/24, 33-300 Nowy Sącz wraz z ruchomościami w nim znajdującymi się (m.in. meblościanki, wersalka, meble kuchenne itp.). Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr NS1S/001pokaż telefon, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na I piętrze w budynku wielomieszkalnym 5-kondygnacyjnym i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,80 m2. Ponadto lokal posiada balkon.. Cena wywoławcza prawa własności do lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 112/24, 33-300 Nowy Sącz (księga wieczysta nr NS1S/001pokaż telefon) wynosi łącznie 260 000,00 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) na którą składa się kwota: 256 000,00 zł. za prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 112/24, 33-300 Nowy Sącz oraz kwota 4 000,00 zł. za ruchomości jakie w lokalu się znajdują (m.in. meblościanki, wersalka, meble kuchenne, szafki itp.). Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest przesłanie przesyłką listowną pisemnej oferty na adres Kancelarii Syndyka: ul. Heltmana 5B, 30-565 Kraków, w terminie do dnia 3 września 2021r i wpłacenie w terminie do dnia 3 września 2021r wadium w wysokości jednej dziesiątej ceny wywoławczej tj. kwoty 26 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy PLN) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości prowadzony przez bank Alior Bank SA - nr konta 97 2490 00pokaż telefon. Liczy się data zaksięgowania środków na rachunek bankowy syndyka masy upadłości, oraz data przesłania oferty do Kancelarii syndyka. Oferty przesłane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2021r. o godz.12:00 w Kancelarii syndyka. Regulamin konkursu wraz ze sporządzonym operatem szacunkowym dostępny jest w Kancelarii syndyka pod adresem jw. Syndyk Masy Upadłości niniejszym wyjaśnia, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutek sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, także te powstałe po ogłoszeniu upadłości (m.in. art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego). Pełny operat szacunkowy biegłego do wglądu w Kancelarii Syndyka. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości codziennie od godz. 9:00-16:00 istnieje możliwość telefonicznego kontaktu pod numerem tel. 668pokaż telefon. Obejrzenie nieruchomości jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, ponieważ Kancelaria syndyka mieści się w Krakowie i istnieje konieczność dojazdu do Nowego Sączu. Przedmiotowe prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 112/24, 33-300 Nowy Sącz (księga wieczysta nr NS1S/001pokaż telefon) wraz z ruchomościami będzie udostępniona potencjalnym oferentom do oglądania w dniu 12 sierpnia 2021r. o godz. 12:00 po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu chęci obejrzenia przedmiotowej nieruchomości – co nie stoi na przeszkodzie udostępnienia potencjalnym oferentom do obejrzenia przedmiotowego lokalu mieszkalnego w innym dogodniejszym terminie jeżeli syndyk wyrazi na to zgodę, oraz nie będzie to kolidować z innymi zobowiązaniami i obowiązkami syndyka. Zapraszam do składania ofert Iwona Filipak –Syndyk Masy Upadłości Kontakt: Syndyk Masy Upadłości - Iwona Filipak tel: 668pokaż telefon
Numer oferty: 7472/3186/OMS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowy Sącz, Lwowska

Podobne nieruchomości