To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Elbląg

Mieszkanie trzypokojowe na sprzedaż Elbląg, Robotnicza

42 m2
21 000 PLN 500 zł/m2
Opis
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36 Sygnatura: Km 3086/16 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2019 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 117, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Robotnicza 12/3, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00036915/1. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest 1/6 niewydzielona część nieruchomości, która stanowi lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się na I piętrze (2/4 kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10, 12, 14, klatka nr 12, położonego przy ulicy Robotniczej w Elblągu. Składa się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 97,0 m2 oraz piwnicy o powierzchni 8,08 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 9/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego ustanowionego do 13.10.2091 roku w gruncie oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą EL1E/00029448/4. Nieruchomość zlokalizowana jest w Śródmieściu. Budynek położony jest u zbiegu ulicy Robotniczej (o dużym natężeniu ruchu drogowego) i ulicy Królewieckiej. Infrastruktura handlowo-usługowa dobra. Komunikacja miejska autobusowa i tramwajowa w sąsiedztwie. Dojście do budynku od strony ulicy Robotniczej i Osińskiego, wejście do lokali użytkowych i klatek schodowych bezpośrednie z traktu pieszego ulicy. Suma oszacowania wynosi 28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. ……………………………………………………………………….. Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie. Zespół e-ksr
Więcej
Mieszkanie:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
3
Powierzchnia całkowita:
42 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Elbląg miejscowość: Elbląg ulica: Robotnicza

Podobne oferty w tej lokalizacji