To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Gronowo Górne

Mieszkanie dwupokojowe na sprzedaż Gronowo Górne, Szafirowa

38,60 m2
48 750 PLN 1 263 zł/m2
Opis
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik Kancelaria Komornicza w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5 tel. (055) 236-96-12 www.komornik-bortnik.pl Km 359/15 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1E/00058113/9 dot. IX Co 153/17 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-05-2018r. o godz. 10:50 w Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 119 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącegoŁ Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie oraz w udziałem w budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w wysokości 357/1000 objętym księgą wieczystą EL1E/00058042/0. Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się na parterze (I/I kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6a położonego przy ulicy Szafirowej w Gronowie Górnym, składa się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni i łazienki z w-c o powierzchni użytkowej 38,6 m2. Lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Gronowie Górnym przy ulicy Szafirowej 6a, na terenie podmiejskim miasta Elbląga. Infrastruktura handlowo-usługowa wsi podstawowa, pełna w Elblągu. Wieś skomunikowana jest z miastem komunikacją miejską autobusową. Dojście i dojazd do budynku zapewniony z ulicy Szafirowej, drogi publicznej, przez działkę nr 45/19, na której ustanowiona jest służebność przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki 45/14 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy Szafirowej 6a. należącego do dłużnika: położonego: 82-310 Elbląg 2, ul. Szafira 6A/1, Gronowo Górne, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1E/00058113/9 [NKW: EL1E/00058113/9] Suma oszacowania wynosi 65 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kontakt: Komornik Sądowy Jacek Bortnik tel: (55) 236 96 12 elblag5@komornik.pl
Więcej

Podobne oferty w tej lokalizacji