To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Częstochowa

Mieszkanie na sprzedaż Częstochowa, Kilińskiego

239 m2
302 134 PLN 1 264 zł/m2
Opis
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 ul. Okólna 81 A konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 tel.: (34) 324-61-06 w godz. od 09:00 do 13:00 W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 698/18 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 10:20 w sali numer 22Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości opisanej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 168 położonego w Częstochowieul. Kilińskiego 32/34 o pow. użytkowej 239,00 m2 posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowienr KW CZ1C/00126160/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 453 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3wartości oszacowania tj. kwotę: 302 133,33 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto sądu prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 45 320,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 5727/18 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. UWAGA: Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) ……………………………………………………………………….. Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie. Zespół e-ksr
Więcej
Mieszkanie:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
6
Powierzchnia całkowita:
239 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Częstochowa miejscowość: Częstochowa ulica: Kilińskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji