Magazyn 2970,06m2, Krosno, Kazimierza Pużaka
3 400 000 zł 1 144,76 zł/m2
Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Krosno) Syndyk Masy Upadłości Mirosława Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LOCA JOY Mirosław Zarzycki w upadłości, sprzeda nieruchomość gruntową wchodzącą w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności do budynku i budowli): 1. oznaczoną działką nr 99/76 o pow. 0,3548 ha - zabudowaną obiektem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 2015 m2 położonej przy ulicy Pużaka 57 E w Krośnie - obręb nr 3 Przemysłowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/001pokaż telefon. 2. oznaczonej działką nr 99/77 o pow. 0,1678 ha - zabudowanej obiektem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 955,06 m2 położonej przy ulicy Pużaka 55 E w Krośnie - obręb nr 3 Przemysłowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/000pokaż telefon. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3.400.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych netto). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do godziny 15:00, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi. W przypadku przesłania oferty listami poleconymi liczy się data wpływu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mirosław Zarzycki prowadzący działalnośćpod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok NIP 684pokaż telefon, REGON 371pokaż telefon w Banku BNP PARIBAS o numerze: 91 1600 14pokaż telefon z dopiskiem „WADIUM – Przetarg Krosno Pużaka 57” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 21 grudnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 o godz.14:40, sala 7. Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, dostępnym do pobrania na stronie internetowej civilis.pl. Wszelkich informacji udziela: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło Telefon: 604pokaż telefon Regulamin: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6177 Kontakt: Syndyk Tomasz Śmietana tel: 604pokaż telefon
Numer oferty: 8485/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Krosno, Kazimierza Pużaka