Lokal użytkowy 8678,5 m2, Chorzów
7 783 920 zł 896,92 zł/m2
Kontakt

Lokal użytkowy na sprzedaż Chorzów - 8678,5 m2

Cena 7 783 920 896,92 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz wartości niematerialnych i prawnych upadłego – Huty „Kościuszko” S.A. z siedzibą w Chorzowie, obejmujących: 1. Oddział Transportu, szczegółowo opisany w operacie szacunkowym i raporcie z wyceny z dnia 31 maja 2017 roku, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Marcina Pilarskiego; oraz wszelkie inne składniki niematerialne i materialne przedsiębiorstwa upadłego przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Transportu; z wyłączeniem składników majątku opisanych w regulaminie przetargu za cenę nie mniejszą niż 2.906.335,00 złotych (dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych) to jest 90% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę, powiększoną o wartość podatku od towarów i usług o ile taki będzie należny według obowiązujących przepisów. 2. Wydział Elektroenergetyczny, szczegółowo opisany w operacie szacunkowym i raporcie z wyceny z dnia 07 marca 2018 roku, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Marcina Pilarskiego; oraz wszelkie inne składniki niematerialne i materialne przedsiębiorstwa upadłego przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wydział Elektroenergetyczny; za cenę nie mniejszą niż 7.783.920,00 złotych (siedem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) to jest 90% wartości oszacowania dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę, powiększoną o wartość podatku od towarów i usług o ile taki będzie należny według obowiązujących przepisów z zastrzeżeniem sprzedaży wyłącznie razem wyżej wymienionych części zorganizowanych przedsiębiorstwa łącznie za cenę nie mniejszą niż 10.690.255,00 złotych (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych), powiększoną o wartość podatku od towarów i usług o ile taki będzie należny według obowiązujących przepisów. Warunki przetargu: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 28 października 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Przetarg część zorganizowana – nie otwierać”. W przypadku składania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu. Oferty winny być składane lub przesyłane na adres: Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów. 2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu określającym warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej, prowadzony w Alior Bank S.A. Oddział Katowice o numerze: 82 2490 00pokaż telefon. 4. Rozpoznanie ofert przedmiotu przetargu oraz ewentualna aukcja nastąpią na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, w dniu 29 października 2019 r. o godz.13.00 w sali nr 12. 5. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatami szacunkowymi i raporcie z wyceny można przeglądać w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godz. 09-14. 6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty. 7. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu (32)pokaż telefon. Kontakt: Huta „Kościuszko" S.A. w upadłości likwidacyjnej tel: (32)pokaż telefon
Numer oferty: 6994/3186/OOS
Zwiń opis

Kategoria:
Lokale użytkowe na sprzedaż
Lokalizacja:
Chorzów
Cena:

7 783 920 zł

Cena za m2
896,92 zł/m2
Przeznaczenie:
magazyn
Piętro:
Parter
Powierzchnia całkowita:
8678,50 m2
Powierzchnia działki:
8678,50 m2
Lokalizacja:
województwo: Śląskie powiat: Chorzów gmina: Chorzów miejscowość: Chorzów
Numer oferty:
6994/3186/OOS


Mapa

Podobne nieruchomości