Magazyn 792,13m2, Brzeg, Kusocińskiego
400 000 zł 504,97 zł/m2
Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Marty Skrobich prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Marta Skrobich "TEXON" we Wrocławiu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ul. Kusocińskiego 1, stanowiącej działkę nr 12 (AM-2, obręb nr 1103 Południe), o pow. 0,1253 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem administracyjno-magazynowym o pow. użytkowej 792,13 m2 oraz wiatą stalową, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/000pokaż telefon za cenę 400.000 zł. netto Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta nieruchomość TEXON" należy doręczyć na adres syndyka masy upadłości Marty Skrobich prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Marta Skrobich "TEXON" we Wrocławiu ul. Braci Gierymskich 160, 51-640 Wrocław lub złożyć na ręce syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu do dnia 12 października 2016 roku do godz. 1700. Otwarcie ofert w dniu 14 października 2016 roku o godz. 15.30 w Brzegu ul. Kusocińskiego 1. oferta winna zawierać: 1. Pełną nazwa (dane osobowe) oferenta z adresem do korespondencji; 2. Oferowaną cenę (netto) i sposób je zapłaty; 3. Dowód wpłaty wadium; 4. Zobowiązanie uczestnika przetargu do pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności; 5. Pisemne oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 6. Pisemne oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie XII regulaminu przetargu; 7. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz jego wyceną i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Wadium w kwocie 40.000 zł. płatne na konto: BZWBK Nr: 30 1090 21pokaż telefon Sprzedaż zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem, z którym można zapoznać się w siedzibie upadłego lub otrzymać drogą elektroniczną po podaniu adresu e-mail Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny Dodatkowe informacje pod nr tel. 603pokaż telefon lub e-mail: Kontakt: TEXON Marta Skrobich w upadłosci likwidacyjnej tel: 603pokaż telefon Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 4404/3186/OOS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Brzeg, Kusocińskiego

Podobne nieruchomości