To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Warszawa, Rembertów

Lokal użytkowy na sprzedaż Warszawa, Rembertów,

190 m2
750 000 PLN 3 947 zł/m2
Opis
Oferujemy do sprzedaży małą kamienicę o pow. ok 200 m2 posadowiony na działce 788 m2 (o wymiarach ok 23x29 m). Budynek z lat ok. 30-tych . z klimatem kamienicy. W budynku wyodrębnione 3 lokale łącznie 150m2 plus dwa garaże w w ostrej granicy. Według miejscowego plany można rozbudować do 9 lokali mieszkalnych. Media: kanalizacja, gaz, prąd. Woda miejska w granicy. Budynek przy cichej ulicy w dogodnej odległości od komunikacji miejskiej, trochę ponad 1000 m od stacji SKM Warszawa Rembertów, autobus kilka minut piechotą. W pobliżu szkoła i przedszkole, tereny rekreacyjne i las. Dom zamieszkały. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 1. Podstawowym przeznaczeniem obszaru jest budownictwo mieszkaniowe. 2. Dopuszcza się na obszarze, o którym mowa w ust. 1: 1) unowocześnianie, rozbudowę, przebudowę i ewentualnie wymianę istniejącej zabudowy, realizację usług bezpośrednio związanych z obsługą mieszkańców itp., niesprzecznych z zabudową mieszkaniową i nieuciąŜliwych dla środowiska; powierzchnia uŜytkowa usług w granicach terenu nie moŜe przekraczać powierzchni uŜytkowej mieszkań, 2) budownictwo wielorodzinne oraz budownictwo jednorodzinne typu szeregowego, pod warunkiem podłączenia do kanalizacji miejskie j, 3. Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1. 4. Ustala się lokalizowanie miejsc garaŜowo - parkingowych: 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - na terenie działek własnych nie mniej jak 2 miejsca garaŜowo-parkingowe na działkę, 2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie lokalizacji własnej nie mniej jak 1,3 miejsca garaŜowo-parkingowego na jedno mieszkanie . 5. Ustala się, Ŝe dla nowoprojektowanej zabudowy: 1) dla obszarów posiadających kanalizację sanitarną: a) przy zabudowie szeregowej - powierzchnia zabudowana działki nie moŜe przekroczyć 70% powierzchni całkowitej działki, b) przy zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej - powierzchnia zabudowana działki nie moŜe przekroczyć 40% powierzchni całkowitej działki, c) przy zabudowie jednorodzinnej bliźniaczej - powierzchnia zabudowana działki nie moŜe przekroczyć 50% powierzchni całkowitej działki, 2) dla obszarów dotychczas nieskanalizowanych powierzchnia zabudowana działki nie moŜe przekroczyć 30% powierzchni całkowitej działki. 6. Uregulowania, o których mowa w ust. 5, mają zastosowanie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 7. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dla obszarów nie posiadających kanalizacji sanitarnej - ustala się następujące minimalne wielkości działek; 1) dla budynków wolnostojących - 500 m2 ; szerokość frontu działki min. 18 m, 2) dla budynków bliźniaczych - 400 m2 ; szerokość frontu działki min. 10 m, 3) dla budynków w zabudowie szeregowej - 320 m2 ; szerokość frontu działki min. 6 m. 8. Dopuszcza się zabudowę działek, których powierzchnia jest mniejsza o 10% od powierzchni wymienionych w ust. 7, po wykazaniu moŜliwości ich zabudowy. 9. Dopuszcza się mniejsze wielkości działek lub większe (dotyczy sytuacji niekorzystnego połoŜenia i wymiarów działki), o których mowa w ust. 7, pod warunkiem wykazania przez zamierzającego budowę moŜliwości zagospodarowania i wyposaŜenia w urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. KaŜda działka powinna mieć zapewnioną, moŜliwość selektywnego gromadzenia odpadów na powierzchni co najmniej 2 m2 . 11. W ulicach: Grzybowa, Komandosów, Ilskiego od ul. Marsa do ul. Komandosów, wyklucza się lokalizowanie obiektów prowizorycznych, nie związanych z terenem, tj. baraków, straganów, kiosków itp. 12. Zakaz, o którym mowa w ust. 11, nie dotyczy obiektów niestałych, związanych z organizacją okresowych festynów, kiermaszy, itp., na organizację których wyda zezwolenie Urząd Gminy. 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenie w miejsce obowiązującej lub nie ustalonej linii zabudowy - nieprzekraczalnej linii zabudowy ::LINK DO STRONY http://www.brzozowski-nieruchomosci.pl/oferta.aspx?id=5797470 ::KONTAKT DO AGENTA Marek Wesołowski 605 870 404 wesolowski@b-n.com.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Robert Brzozowski (licencja nr: 2424) -------------------------- Prezentowane ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące oferowanych nieruchomości były w miarę możliwości dokładne i aktualne. Ponieważ jednak z różnych powodów nie zawsze dają się zweryfikować, firma Brzozowski Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność i aktualność. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
190 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Warszawa miejscowość: Warszawa dzielnica: Rembertów

Podobne oferty w tej lokalizacji

OBEJRZANE Zobacz galerię lokal użytkowy na sprzedaż 350m2 lokal użytkowy Warszawa, Rembertów, Szyszaków
lokal użytkowy Warszawa, Rembertów, Szyszaków

Warsztat jest całkowicie wyposażony (wartość wyposażenia to około 150 000 zł), działający od 20 lat, z wieloma stałymi klientami. Działka zlokalizowana w dobrym punkcie Rembertowa. Do sprzedania całoś...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Warszawa
Do schowka
Zwiń
1 050 000 zł
350 m2 4 3 000 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię lokal użytkowy na sprzedaż 530m2 lokal użytkowy Warszawa, Rembertów
lokal użytkowy Warszawa, Rembertów

Do sprzedaży budynek warsztatowo-produkcyjno - biurowy wybudowany w latach dziewiędziesiątych , ostatnia kondygnacja z 2000 roku. *trzy kondygnacje o łącznej powierzchni 530 m2: poziom -1 - 175 ...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Warszawa
Do schowka
Zwiń
1 600 000 zł
530 m2 3 019 zł/m2